Ședința publică a CA din 05.06.2019

Mie ,Iunie 05, 2019 - 14:26
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 05 iunie 2019, în ședință publică.  
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale: „Moldova-1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, la capitolul calității limbii vorbite.
Monitorizarea serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale a fost realizată, în perioada martie-aprilie 2019, de dr. hab. Angela Savin și dr. hab. Inga Druță, specialiști de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”.
Au fost evaluate și cartografiate 50 de ore de emisie. Posturile TV au fost selectate în funcție de acoperire și de ponderea emisiunilor informative și de divertisment. Au fost urmărite sub aspect lingvistic emisiunile de știri, programe pentru copii, talk-show-urile și filmele dublate sau cu subtitrări.
Monitorizarea a vizat modul în care vorbesc profesioniștii din audiovizual, nu și persoanele intervievate sau care participă în calitate de invitați la emisiuni. Au fost monitorizate sub aspect lingvistic și mesajele scrise (titluri, crawluri, subtitrări).
Au fost înregistrate în special abaterile de la normă verificabile (în dicționare, gramatici, lucrări de cultivare a limbii ș.a.), erorile pe cale de a se generaliza, dar și unele greșeli accidentale, care s-ar putea extinde în mod nedorit. Rezultatele monitorizării au fost disociate în tabelele de erori pentru fiecare post monitorizat (însoțite de indicarea formei corecte).
Monitorizarea serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media audiovizuale: „Moldova-1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, la capitolul calității limbii vorbite, a atestat probleme comune pentru toate posturile TV monitorizate, precum: Neglijențele de tehnoredactare; Dezacordurile gramaticale; Confuziile semantice și inadvertențele lexicale; Calcurile după limba rusă; Nemarcarea relațiilor sintactice în titluri.
Astfel, rezultatele monitorizării constată că abaterile de la normă atestate nu au aceeași gravitate, în comparație cu rezultatele anterioare de monitorizare la capitolul calității limbii vorbite realizate în anii precedenți; unele greșeli sunt accidentale, datorate grabei sau lipsei de atenție. Îngrijorătoare sunt fenomenele care țin de  elementele structurale de bază ale limbii: forțarea sintaxei, modificarea construcțiilor fixate, abundența de calcuri și confuziile semantice.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat cu deosebită satisfacție că, împreună persoanele implicate în acest proiect, CA și-a onorat obligativitatea în ceea ce vizează protejarea patrimoniului cultural-lingvistic, în speță monitorizarea calității limbii vorbite în emisiunile în limba română. Este un raport foarte util și, totodată, foarte consistent, care ar putea servi drept îndrumar pentru a elimina carențele și greșelile din modalitatea de exprimare, fie orală sau scrisă. De asemenea, Dragoș Vicol a recomandat furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova să asigure respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii române în cadrul programelor audiovizuale și să se străduie să nu comită greșeli de exprimare pentru a respecta publicul fidel.
CA a susținut demersul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și a recomandat furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a unui spot de informare a publicului larg despre rezultatele remarcabile ale înotătorului Ion Lazarenco, înaintat la Premiul Nobel pentru Pace 2019.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul