ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 04.10.2019

Sâm ,Octombrie 05, 2019 - 12:19
 
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 04 octombrie 2019, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat cererile de prelungire a licențelor de emisie pentru posturile de televiziune „MBC” și „REN MOLDOVA”.
Este de menționat că „SG Media M1” SRL, fondatoarea postului de televiziune „MBC”, nu a prezentat setul de documente conform Nomenclatorului actelor pentru eliberarea licenței de emisie, aprobat de Consiliul Audiovizualului. Totodată, furnizorul de serviciu media nu a pus la dispoziția CA înregistrările serviciului de programe pentru a stabili respectarea Structurii serviciului media audiovizual, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, „SG Media M1” SRL a informat Consiliul Audiovizualului că începând cu data de 04.09.2019, postul de televiziune „MBC” și-a sistat emisia, iar la data de 13 septembrie 2019, printr-o scrisoare, a înștiințat Consiliul că după efectuarea lucrărilor de deservire și ajustare a softului, începând cu data de 13.09.2019, ora 16.00, postul de televiziune „MBC” și-a reluat în totalmente activitatea. Luând în considerare faptul că reprezentanții furnizorului de serviciu media au lipsit de la ședința Consiliului Audiovizualului, membrii CA au decis amânarea examinării cererii de prelungire a licenței de emisie pentru postul de televiziune „MBC”.
În cazul postului de televiziune „REN MOLDOVA” s-a constatat că valabilitatea contractului de retransmisie nr. Д-А-0236/2018 din 07 februarie 2018, încheiat între Oбщество с oграниченной  отвественностью „АКЦЕПТ” (reprezentantul Ren TV din Federația Rusă) și „Teleproiect” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Ren Moldova”, expiră la data de 31 decembrie 2019. Consiliul Audiovizualului a solicitat Oбщество с oграниченной  отвественностью „АКЦЕПТ” să informeze despre intenția ulterioară asupra prelungirii sau rezilierii contractului respectiv. Până în prezent, CA nu a primit niciun răspuns în acest sens din partea Oбщество с oграниченной  отвественностью „АКЦЕПТ” (reprezentantul Ren TV din Federația Rusă). Reprezentantul furnizorului de serviciu media, prezent la ședința Consiliului Audiovizualului, și-a luat angajamentul să pună la dispoziția Consiliului contractul. În acest sens, membrii CA au solicitat prezentarea, până pe data de 07 octombrie, a respectivului contract. Drept urmare, membrii CA au decis amânarea examinării cererii de prelungire a licenței de emisie pentru postul de televiziune „REN MOLDOVA”.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a eliberat licență de emisie „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL pentru postul de televiziune „Canal 5”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, într-un format generalist, prevăzut de proiectul editorial și Structura serviciului media audiovizuale de programe.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul