ȘEDINȚA PUBLICĂ A CA DIN 02.09.2019

Mar ,Septembrie 03, 2019 - 10:00
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 02 septembrie 2019, în ședință publică.
În debutul ședinței, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a făcut un apel: „Pentru a sensibiliza opinia publică și, în primul rând, organizațiile internaționale, donatorii noștri externi și societatea civilă în privința unei situații care s-ar putea să fie una cu repercusiuni negative asupra activității Consiliului Audiovizualului. Este vorba despre faptul că pe data de 18 iunie 2019, Parlamentul Republicii Moldova a fixat data desfășurării alegerilor locale generale și a alegerilor parlamentare noi pentru 4 circumscripții pentru 20 octombrie 2019. Noi, în consecință, am solicitat, la mijlocul lunii iulie, suplimentarea fondului de salarizare, ținând cont de faptul că monitorizarea trebuie să aibă loc inclusiv de sărbătorile legale, cât și în zilele de sâmbătă și duminică. Conform calculelor pe care le-a făcut Serviciul finanțe și economie, este vorba de aproximativ 250 de mii de lei pentru a asigura acoperirea tuturor cheltuielilor legate de remunerarea activității în zilele de odihnă, fiindcă la acest capitol este prevăzută o prevedere separată. Din păcate, până în prezent, nu am primit niciun răspuns, deși scrisorile au fost adresate atât în adresa Ministerului Finanțelor, comisiei parlamentare de profil, președintelui țării, în adresa tuturor factorilor de decizie. Am repetat această scrisoare de câteva ori cu specificarea că timpul trece galopant și avem nevoie de un anumit răspuns. Astăzi, suntem în data de 02 septembrie 2019, suntem în plină perioadă electorală, campania electorală urmează să înceapă în mai puțin de 3 săptămâni și, respectiv, surse pentru desfășurarea monitorizării încă nu avem la dispoziție. Cu acest apel vom veni și în ședința următoare, dacă în acest răstimp nu vom avea un răspuns clar, cel puțin la rectificarea bugetului, care a avut loc la mijlocul lunii august cu ocazia convocării ședinței extraordinare a Parlamentului, din informațiile pe care le deținem nu s-a ținut cont de solicitarea noastră și noi suntem, practic, în impas de a desfășura, în condițiile pe care ni le impune legislația în vigoare, această monitorizare și va trebui să identificăm posibilități și modalități de a ne onora obligațiunile. Din această cauză, țin să sensibilizez opinia publică în privința faptului ca să fim susținuți în demersul nostru de a ne putea onora obligațiunile funcționale stipulate în Codul serviciilor media audiovizuale și, propriu-zis, care țin de datoria noastră”.
Apelul a fost susținut, cu unanimitate de voturi, de toți membrii CA.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune eliberată „SUN COMMUNICATIONS” SRL pentru studioul TV prin cablu „SUN TV”, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise din mun. Chișinău, Bălți, Cahul și or. Ialoveni.
Consiliul Audiovizualului a luat act de informația privind condiţiile de oferire a spaţiului publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe concurenţilor electorali prezentată de către 102 furnizori de servicii media, iar pentru 7 furnizori de servicii media a fost oferit un termen suplimentar, până pe data de 06 septembrie 2019, să se conformeze legislației naționale.
În cazul furnizorilor publici naționali de servicii media:  „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova” și „Radio Moldova Tineret”, care, în conformitate cu art. 41 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, pot încasa sume din comunicările comerciale audiovizuale difuzate doar în cadrul evenimentelor de importanţă majoră, iar campaniile electorale nu fac parte din Lista evenimentelor de importanță majoră, Consiliul Audiovizualului va veni cu o specificare dacă posturile de televiziune și radio vor oferi spaţiu publicitar şi alte servicii conexe concurenţilor electorali în cadrul proximei ședințe publice a CA.
Tot în cadrul ședinței de astăzi, Consiliul a aprobat 3 formulare privind informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.
Consiliul Audiovizualului a examinat petiția ,,STV IT Company” SRL prin care informează despre faptul că compania ,,TV REPUBLICA” SRL retransmite fără bază contractuală posturile de televiziune: Minimax, Vip Premiere HD, Vip Mega Hit, Viasat Sport HD, Viasat Nature HD, fapt ce lezează interesele și drepturile titularilor de drept de autor și a drepturilor conexe. Urmare a efectuării controlului asupra circumstanțelor de fapt privind activitatea distribuitorului de servicii „TV REPUBLICA” SRL prin prisma celor invocate în petiția companiei „STV IT Company” SRL, s-a constatat că „TV REPUBLICA” SRL retransmite fără acoperire contractuală postul de televiziune Minimax. Respectiv, distribuitorul de servicii media nu a pus la dispoziția CA acordul privind dreptul la retransmisiunea serviciului de programe Minimax. Pentru nerespectarea prevederilor art. 23 din Codul serviciilor media audiovizuale și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe, ,,TV REPUBLICA” SRL a fost sancționată cu amendă în valoare de 5000 de lei.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul