Ședința publică a CA din 02.07.2019

Mie ,Iulie 03, 2019 - 11:34
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 02 iulie 2019, în ședință publică.  
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui. Analiza cantitativă și calitativă a serviciului de programe prin prisma respectării prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, în special a art. 35 lit. a) și f) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, a atestat că postul public de televiziune „Moldova-1” a comis încălcări de la prevederile art. 13 alin. (6) lit. a din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează că: „În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere public”. Drept urmare, furnizorul public național de servicii media audiovizuale – IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a fost sancționat cu avertizare publică.
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova”, urmare a Deciziei nr. 17/55 din 09 aprilie 2019, la capitolul respectării art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 18-24 aprilie 2019, volumul programelor locale în limba română difuzate de postul de televiziune „RTR Moldova” a constituit 0%. În cadrul dezbaterilor publice, membrii CA au luat act de rezultatele monitorizării postului TV „RTR Moldova” și au decis, pentru viitor, inițierea unei monitorizări mai ample a mai multor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul programe audiovizuale locale în limba română.
În cadrul ședinței, CA a aprobat conceptual proiectul Regulamentului privind exercitarea controlului asupra modului de executare a prevederilor legale de către furnizorii de servicii media, furnizorii serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorii de servicii media și proiectul Regulamentului privind procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniar. În temeiul Capitolului III, Secțiunea a 5-a din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative și Capitolului II al Legii nr. 239 din 13.11.2008 cu privire la transparența în procesul decizional, proiectele respective de regulamente urmează a fi publicate pe pagina web a Consiliului Audiovizualului și remise autorităților interesate și competente în vederea avizării, consultării publice și efectuării expertizei juridice și anticorupție.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a reperfectat, prin schimbarea adresei juridice, autorizația de retransmisiune eliberată „UPLINK” SRL pentru studioul TV prin cablu „UPLINK”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu  publicul