DEZBATERI PUBLICE

Lun ,Martie 23, 2015 - 01:00

Întru executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, care prevede elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV privind utilizarea multiplexului şi organizarea concursurilor de eliberare a licenţelor de emisie,

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, iniţiază, începînd cu data de 23.03.2015, consultarea publică a proiectului Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat conceptual prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.12015.

Recomandările şi opiniile pe marginea proiectului Regulamentului nominalizat, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 10 aprilie 2015, pe adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului: MD-2012, mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab nr. 46 sau la adresa electronică: office@cca.md.

Persoana de contact: Victor Pulbere, şef Direcţia Control şi Digitalizare, tel.: (022) 277 430.