DEZBATERI PUBLICE

Lun ,Noiembrie 24, 2014 - 16:21

Consiliul Coordonator al Audiovizualului propune spre dezbatere publică Proiectul de modificare a Codului de conduită al radiodifuzorilor, Decizia CCA nr. 127, din 26.12.2007, publicat la 01.02.2008 în Monitorul Oficial nr. 21-24, în vederea completării acestuia cu dispoziţii referitor la promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse a femeilor şi bărbaţilor în domeniul audiovizualului.

În conformitate cu Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015;

ţinând cont de Recomandarea CM / Rec (2013) 1 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind egalitatea de gen şi media,

luând în considerare necesitatea de a lua măsuri pentru a stimula promovarea femeilor şi asigurarea egalităţii de şanse în domeniul audiovizualului, se propune:

a completa Codul de conduită al radiodifuzorilor, Decizia CCA nr. 127, din 26.12.2007, publicat: 01.02.2008 în Monitorul Oficial nr. 21-24:

  1.  Capitolul I. Informarea justă, completă, adecvată şi pluralismul politico-social, cu art. 5¹: „Radiodifuzorii vor asigura şi vor promova în serviciile de programe diversitatea politică, socială, culturală şi o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, inclusiv a opiniei acestora şi a participării lor în calitate de formatori de opinie”.
  1. Capitolul II. Interesul public şi respectarea drepturilor omului, cu art. 13¹: „Radiodifuzorii sunt obligaţi să promoveze reprezentarea fără stereotipuri a rolului femeilor şi bărbaţilor, să evite publicitatea şi imaginile sexiste, limbajul şi conţinutul care ar putea duce la discriminarea pe bază de sex sau susceptibile de incitare la ură şi violenţă de gen”.

 

Vă rugăm să expediaţi, pînă la data de 20 decembrie, sugestiile şi propunerile asupra acestui proiect la adresa: office@cca.md.