Delegaţia Secretariatului Consiliului Europei, în vizită la Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Joi ,Iunie 20, 2013 - 13:15

La 19 iunie 2013, în incinta Consiliului Coordonator al Audiovizualului a avut loc o întrevedere a dlui Marian Pocaznoi, preşedintele CCA, şi dna Mariana Onceanu-Hadîrcă, membru CCA, cu delegaţia Secretariatului Consiliului Europei, condusă de  dl Daniil Khochabo, director adjunct pentru consiliere politică, care se află în Republica Moldova într-o vizită de documentare privind evaluarea cooperării între Republica Moldova şi Consiliul Europei pentru 2011-2013, informaţie ce va fi inclusă în Raportul de bilanţ, care va fi examinat în septembrie în cadrul reuniunilor GR-DEM şi delegaţiilor CM.

         Din componenţa  delegaţiei au mai făcut parte consilierii politici Olga Frayshteter şi  Maxime Longangue, precum şi şeful Oficiului CoE din Republica Moldova, Ulvi Akhundlu.

         În cadrul întrevederii, părţile au abordat mai multe subiecte, printre care cooperarea cu Consiliul Europei, acţiunile realizate privind evoluţia mass-mediei audiovizuale, adoptarea deciziei CCA cu privire la ponderea programelor autohtone în serviciile de programe audiovizuale, respectarea pluralismului de opinie de către radiodifuzori şi motivele care au stat la baza retragerii licenţei de emisie a postului de televiziune „NIT”. 

Preşedintele CCA, Marian Pocaznoi, a informat delegaţia Secretariatului CoE despre realizările şi priorităţile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, între acestea înscriindu-se trecerea la televiziunea digitală, transparenţa proprietăţii în domeniul audiovizualului şi garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor.

La finalul discuţiilor, preşedintele CCA şi-a exprimat recunoştinţa faţă de delegaţia Secretariatului CoE  pentru suportul acordat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, menţionînd rezultatele obţinute în urma cooperării în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea Democraţiei în Moldova”. La rîndul său, Daniil Khochabo, director adjunct pentru consiliere politică, a ţinut să mulţumească pentru informarea detaliată asupra situaţiei mass-media audiovizuale din Republica Moldova şi şi-a exprimat certitudinea ca vor coopera şi în continuare.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul al CCA