Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și abrogarea Deciziei CCA nr. 36/210 din 22

Sâm ,Aprilie 01, 2017 - 09:47

CONCURS

(M.O. nr. 92-102 din 31 martie 2017)

Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și abrogarea Deciziei CCA nr. 36/210 din 22 decembrie 2016:

I . Prin DECIZIA nr. 5/26 din 07 martie 2017 Cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și abrogarea Deciziei CCA nr. 36/210 din 22 decembrie 2016 în temeiul art. 23 și 40 lit. j) și l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, a Deciziei CCA nr. 35/200 din 19.12.2016, a avizelor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 01/1292 din 03.10.2016, nr. 01/210 din 21.02.2017 și a scrisorii nr. 01/165 din 09.02.17, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor disponibile cu următorii parametri:  

FRECVENŢELE  RADIO

Nr. d/o

Frecvența (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea
 

1.

88,3

15,7

În sectorul 340º-0º până la 10,7 dBW

134

Verticală

s. Pănășești (r-nul Strășeni)

2.

94,6

21,0

În sectorul 300º-340º până la 14,0 dBW

152

Verticală

or. Ceadîr-Lunga

 

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 5/26 din 07 martie 2017. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 02 mai 2017. În perioada (31 martie – 02 mai 2017), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47