CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI ORGANIZEAZĂ DEZBATERI PUBLICE

Lun ,Noiembrie 09, 2015 - 09:22

Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează dezbateri publice la Proiectul Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie  pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre.

Pentru consultarea opiniei publice şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului lansează invitația de a participa la dezbateri publice pe marginea  Proiectului Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie  pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, proiect elaborat în vederea executării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 şi a modificărilor efectuate la Codul Audiovizualului privind tranzitia şi implementarea televiziunii digitale terestre, aprobat conceptual în şedinţa publică a CCA, prin Decizia nr. 6/34 din 20.03.12015.

Dezbaterile publice vor avea loc vineri, 13 noiembrie 2015, ora 14:00, în incinta Consiliului Coordonator al Audiovizualului (sala de şedinţe, et. 2), str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46.

Proiectul Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie  pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre este publicat alăturat.

Persoana de contact: Victor Pulbere, şef Direcţia Control şi Digitalizare, tel.: (022) 277 430, e-mail: office@cca.md.