CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI ANUNȚĂ CONCURSUL PENTRU UTILIZAREA FRECVENȚELOR RADIO DISPONIBILE

Vin ,Octombrie 28, 2016 - 15:40

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi disponibilizate cu următorii parametri prevăzuţi în caietul de sarcini:                                                                                                            

Prin DECIZIA nr. 27/158 din 17octombrie2016 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radiodisponibile şi disponibilizate, în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi a Avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1292 din 03.10.2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat în concurs:

FRECVENŢELE RADIO

Nr. d/o

Frecvenţa (MHz)

PAR
(dBW)

Localitatea
 

1.

100,2

19,0

Sîngerei

2.

105,0

22,0

Basarabeasca

3.

88,3

15,7

s. Pănăşeşti (r-nul Străşeni)

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 27/158 din 17 octombrie 2016. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) până la 28 noiembrie 2016. În perioada (28 octombrie – 28 noiembrie 2016), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

ŞefDirecţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47