Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalului TV:

Mar ,Iunie 10, 2014 - 23:00

I. Prin DECIZIA nr. 73 din 30 mai 2014 cu privire la examinarea cererii întreprinderii “Ştiri Media TV” S.R.L. în temeiul art. 27 şi 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea canalului TV – 53 Chişinău.