CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI ANUNȚĂ CONCURS PENTRU UTILIZAREA FRECVENȚEI RADIO

Mar ,Iunie 14, 2016 - 10:25

 Prin DECIZIA nr. 14/77 din 17 mai 2016 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio (M.O. din 10 iunie 2016), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie și a avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/481 din 11.04.2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio cu următorii parametri:

FRECVENŢA  RADIO

 

Nr. d/o

Frecvenţa (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea
 

  1.  

95, 1

23,0

În sectorul 70º-120º pînă la 18 dBW

121

Verticală

Comrat

 
   

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 14/77 din 17 mai 2016. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 11 iulie 2016. În perioada (10 iunie – 11 iulie 2016), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

Responsabil:

Direcția Licenţiere şi Autorizare

Șef Direcție L. VIZIRU

telefon de contact: 022-21-09-47