CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Mar ,Iulie 14, 2020 - 18:18
În atenția Domnului Președinte al Consiliului Audiovizualului, Dragoș VICOL
 
Având în vedere avizul pozitiv pentru mediatizarea, cu titlu gratuit, pe posturile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova, a campaniei de admitere la Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, vă scriem cu scopul de a vă aduce mulțumirile noastre pentru sprijinul acordat demersului menit să promoveze o ofertă educațională ce dorește să vină aproape de tineri și în întâmpinarea aspirațiilor acestora.
Considerăm că aprobarea difuzării spotului Facultății Transfrontaliere este o expresie a armonioasei relații de colaborare dintre instituțiile noastre și salutăm încrederea arătată, pe care o vom onora oferind în continuare învățământ de calitate.
Vă mulțumesc și vă rog, Domnule Președinte, să primiți, pe această cale, înalta noastră considerație!
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU,
Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați