Concurs pentru achiziționarea serviciilor hoteliere în scopul desfășurării seminarului de instruire a radiodifuzorilor locali.

Mar ,Septembrie 04, 2012 - 13:15

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 14 septembrie 2012, ora.09.30

Data/ora desfăşurării concursului: 14 septembrie 2012, ora 10.00

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă): Cel mai mic preţ pe lista întreagă.

Termenul şi condiţiile de livrare a  prestare a serviciilor: Seminarul va avea loc în perioada 01 octombrie 2012 – 05 octombrie 2012.

Valuta şi modul de achitare : achitarea se va efectua în lei MDL prin transfer la contul curent în termen de 5 zile de la emiterea facturii de plată.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din momentul desfăşurării concursului.

Condițiile de participare sînt atașate mai jos.