CONCURS

Lun ,Martie 16, 2015 - 14:49

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV:

I . Prin DECIZIA nr. 2/7 din 10 februarie 2015, cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV (M.O. din 13.03.2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 12 din 29.01.2014, nr. 52 din 10.04.2014, nr. 107 din 25.07.2014, nr. 138 din 07.10.2014, avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/92 din 27.01.2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV cu următorii parametri:

CANALE TV

 

Nr.

 

Canal

 

PAR,

dBW

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

 

Hef max.  (m)

 

Polarizarea

 

Localitatea

1.       

53

3,0

 

45

H

Chiriet-Lunga

2.       

21

24,8

185-195/20,0

210

V

Costeşti (Rîşcani)

3.       

30

14,0

 

75

V

Valea Perjei

4.       

34

25,0

    140–150/13,0

103

H

Ciumai

5.       

26

15,0

 

169

H

Călăraşi

6.       

50

25,0

 

114

V

Donduşeni

7.       

21

15,5

 

15

V

Făleşti

8.       

29

14,8

 

30

V

Glodeni

9.       

25

20

 

41

V

Taraclia

10.   

38

15

 

126

V

Tvardiţa

11.   

38

22

 

278

H

Vădeni (Floreşti)

 

 

 

 

FRECVENŢE  RADIO

Nr. d/o

Frecvenţa (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea
 

1.                         

69.86

22.8

 

50

H

Basarabeasca

2.                         

71.72

22.8

 

50

H

Basarabeasca

3.                         

71,15

21.4

 

155

V

Bălţi

4.                         

           68.30

28.0

 

50

V

Cahul

5.                         

71.00

25.0

 

121

H

Chişinău

6.                         

68.60

17.0

 

126

V

Talmaza

7.                         

69.95

23.0

 

95

V

Taraclia

8.                         

67,46٭

42,3

 

200

H

Edineţ

9.                         

67,58٭

42,3

 

200

H

Străşeni

10.                     

68,99

30,0

180 – 240 / 20,0

170

V

Edineţ

11.                     

66,41

24,0

 

160

V

Chişinău

12.                     

68,66

13,0

 

42

V

Corlăteni

13.                     

71,66

22,8

 

70

H

Leova

14.

89,8

17,0

200 – 240 / 9,0

100

H

Ştefan-Vodă

15.

98,9

27,0

10 – 20 / 23,3

120

V

Cahul

16.

98,5

33,0

-

115

V

Ştefan-Vodă

17.

98,6

28,0

-

102

V

Ungheni

 

٭Frecvenţele sînt gestionate de ÎS „Radiocomunicaţii”.

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 2/7 din 10 februarie 2015.

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47