CONCURS

Vin ,Iunie 19, 2015 - 10:04

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio  disponibilă:

I . Prin DECIZIA nr. 20/94 din 05  iunie 2015, cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă  (M.O. din 19 iunie 2015), în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/644 din 11.05.2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă cu următorii parametri:   

FRECVENŢA  RADIO

Nr. d/o

Frecvenţa (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW)

Hef max.  (m)

Polarizarea semnalului 2

Localitatea
 

1.

88,1

22,0

-

65

Verticală

Vulcăneşti

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 20/94 din 05 iunie 2015. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (bir.111) pînă la 20 iulie 2015. În perioada (19 iunie – 20 iulie 2015), solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea corectă a dosarelor.

Responsabil:

Direcţia Licenţiere şi Autorizare

Şef  Direcţie L. VIZIRU

telefon de contact : 022-21-09-47