CONCURS

Lun ,Septembrie 15, 2014 - 23:00

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru utilizarea frecvenţei radio 104,5 - Ungheni:

I . Prin DECIZIA nr. 120 din 25 august 2014, cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio 104,5 - Ungheni, (M.O. din 12.09.2014),   în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, a solicitării Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” nr. 08-4/674 din 07 august 2014 şi a solicitării Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1282 din 22 august 2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio cu următorii parametri:

 

Nr.

d/o

Frec

venţa (MHz)

PAR
(dBW)

Azimuturile sectorului

de reducere

PAR
(grade)/

(dBW)

Hef max.  (m)

Polari

zarea semna

lului 2

Locali

tatea
 

  1.  

104,5٭

43,0

 

250

H

Ungheni

 

٭Frecvenţa este gestionată de Î.S. „Radiocomunicaţii”.

 

Notă: Condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertei solicitanţilor sunt expuse în Decizia CCA nr. 107 din 25 iulie 2014.