Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă două concursuri pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV:

Vin ,Martie 21, 2014 - 11:43

1. DECIZIA nr. 12 din 29 ianuarie 2014 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV

În temeiul art. 23 şi 40 lit. j), l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 51 din 04.04.2013, nr. 159 din 26.09.2013, nr. 160 din 26.09.2013, nr. 7 din 24.01.2014, avizelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1537 din 18.10.2013, nr. 01/1583 din 29.10.2013, nr. 01/1754 din 02.12.2013,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio, a canalelor TV, a sistemelor de televiziune MVDS şi MMDS.

2. DECIZIA nr. 27 din 28 februarie 2014 cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio

În temeiul art. 23 şi 40 lit. j), l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, deciziilor CCA nr. 83 din 30.09.2008, nr. 106 din 06.07.2012, avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/245 din 18.02.2014,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio.