Comunicat de presa

Vin ,Iulie 26, 2013 - 11:04

CCA solicită Procuraturii Generale şi  Ministerului Afacerilor Interne asigurarea protecţiei jurnaliştilor şi a condiţiilor de exercitare a dreptului la libertatea de expresie

 

La Consiliul Coordonator al Audiovizualului  a parvenit o sesizare din partea ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL, fondatoarea postului de televiziune Jurnal TV, cu privire la tentativele de intimidare a unor jurnalişti a căror opinie este făcută publică prin intermediul acestui post.

În calitatea sa de reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi de autoritate responsabilă pentru respectarea drepturilor la libertatea de exprimare stipulate în legislaţia naţională  şi internaţională din domeniul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptele invocate de unul dintre radiodifuzorii privaţi importanţi din spaţiul mediatic al Republicii Moldova.

În acest context, în vederea  respectării unui principiu de bază al comunicării audiovizuale: „protecţia jurnaliştilor”, formulat în articolul 15 al Codului audiovizualului, care prevede că:

(1) Autorităţile publice abilitate asigură:

    a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sînt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrîngă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;

    (3) Constrîngerea autoritară (psihică), exercitarea presiunii prin intimidare a teleradiojurnaliştilor pentru a-i determina să încalce normele deontologice ale jurnalistului se pedepsesc conform legii”,

Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită instituţiilor abilitate, Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor Interne, investigarea cazurilor menţionate în scrisoarea sus-numită şi asigurarea protecţiei jurnaliştilor.  Libertatea de exprimare reprezintă pilonul de bază al unei societăţi democratice, iar gradul de maturitate al acesteia este determinat de felul în care instituţiile responsabile oferă garanţii eficiente pentru respectarea acestui drept. În această ordine de idei,  CCA îşi exprimă încrederea că organele de drept vor elucida circumstanţele acestui caz pentru a contracara şi a nu admite  presiuni, ingerinţe în activitatea editorială a radiodifuzorilor sau alte forme de intimidare a jurnaliştilor.

Totodată, CCA îşi reiterează poziţia prin care condamnă orice încercare de a atenta la independenţa instituţiilor mass-media şi de a îngrădi dreptul la libertatea de opinie, libertatea de a primi şi comunica informaţii şi idei, consfinţite în articolul 10 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, formulate expres în legislaţia naţională, articolele 8, 9 şi 10 ale Codului audiovizualului.