Comunicat de presă

Mie ,Aprilie 11, 2012 - 09:25

Decizia CCA din 05 aprilie curent cu privire la retragerea licenţei de emisie postului de televiziune NIT este o decizie legală, argumentată în temeiul probelor şi dovezilor privind abaterile de la normele în vigoare constatate în urma monitorizărilor efectuate pe parcursul ultimilor trei ani, timp în care radiodifuzorul a fost chemat, în repetate rânduri, să revină în cadrul legal.

Această decizie a CCA este una fără precedent, întrucât şi activitatea postului de televiziune NIT este una fără precedent: niciun alt radiodifuzor nu a încălcat la fel de flagrant, constant şi grav, ignorând cu desăvârşire o perioadă îndelungată legislaţia naţională şi internaţională, normele privind respectarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului, principiile democratice de comunicare audiovizuală.

În Republica Moldova, drepturile consumatorului de programe la informare completă, obiectivă şi veridică sunt garantate prin lege (art. 10 al Codului audiovizualului). Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului (art. 39), este obligat prin lege (art. 41 al Codului audiovizualului) să asigure respectarea principiilor democratice şi a exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzori (art. 41, alin. (1), lit. a).

Democraţia înseamnă egalitatea tuturor în faţa legii, iar respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de exprimare, prevede asigurarea echilibrului şi pluralismului politico-social de către fiecare radiodifuzor în parte (art. 7 şi 8 ale Codului audiovizualului). Aceste drepturi au fost încălcate abuziv şi constant de-a lungul mai multor ani de postul de televiziune NIT, post cu acoperire naţională, activând pe frecvenţe radioelectrice terestre care reprezintă patrimoniul naţional şi care pot fi utilizate doar în condiţiile legii (art.12). Deşi articolul 10, alin. (5) din Codul audiovizualului obligă radiodifuzorii să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizând libera formare a opiniilor, postul de televiziune NIT a neglijat continuu respectiva normă. Această instituţie mass-media a încălcat flagrant drepturile cetăţenilor prin denaturarea realităţii, prin tertipuri de montaj, prin dezinformare, în special în cadrul emisiunilor informative. Astfel, în spaţiul celor aproximativ 70% din teritoriul ţării, oamenilor le-a fost îngrădit accesul la informaţie corectă şi pluralistă.

Multiplele monitorizări (treisprezece la număr) ale principalelor posturi TV,  efectuate cu asistenţa experţilor europeni în perioada anilor 2009-2012, au constatat că NIT comite abateri grave de la prevederile legislaţiei în vigoare, în special de la cele patru alineate ale art. 7 şi de la cele ale art.10 din Codul audiovizualului. Monitorizarea NIT a avut loc în paralel şi în condiţii egale cu monitorizarea altor radiodifuzori, unii dintre care s-au ales cu sancţiuni, în cazurile în care au fost atestate abateri. Metodologia a fost elaborată în colaborare cu experţi europeni şi s-a bazat pe experienţa acumulată atât de CCA, cât şi de asociaţiile civile de profil. Monitorizări separate au efectuat observatorii naţionali şi internaţionali la alegerile parlamentare şi la cele locale, iar concluziile lor sunt similare cu cele ale CCA. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în virtutea atribuţiilor şi obligaţiilor stipulate prin lege, a intervenit şi a emis decizii prin care a somat, în repetate rânduri, postul de televiziune NIT să revină în cadrul legal. Conducerea postului a neglijat aceste decizii, continuând să încalce atât prevederile Codului audiovizualului, cât şi celelalte norme cuprinse în legislaţia naţională şi în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Astfel, după ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului a epuizat toate măsurile pe care le poate lua pentru a readuce un radiodifuzor în câmpul legal, după ce a aplicat gradual toate sancţiunile prevăzute de articolul 38 din Codul audiovizualului, în final, a fost obligat prin lege să retragă licenţa de emisie postului de televiziune NIT.

În condiţiile statului de drept urmează ca justiţia să se pronunţe asupra  limitelor drepturilor şi obligaţiilor legale ale radiodifuzorului.

 

Serviciul de Presă al Consiliului Coordonator al Audiovizualului