Comunicat de presă

Joi ,Februarie 02, 2012 - 15:58

        Pentru a asigura protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural naţional, obligaţie ce îi revine CCA prin lege: art 41, alin. (1), lit. e), autoritatea de reglementare a iniţiat o campanie de monitorizare a calităţii limbii române în emisiunile televizate. Monitorizarea s-a desfăşurat în perioada octombrie-noiembrie 2011, în cadrul unui proiect comun de colaborare cu Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Au fost supuse monitorizării 13 posturi de televiziune: „Moldova 1”, „Prime”, „2 PLUS”, „NIT”, „EURO-TV CHIŞINĂU”, „Super TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „TV Dixi”, „N 4”, „TV 7”, „PUBLIKA TV”, „Jurnal TV” şi „TVC 21”. Posturile TV au fost selectate în funcţie de aria de acoperire şi de ponderea emisiunilor informative şi de divertisment. Au fost urmărite, sub aspect lingvistic, emisiunile de ştiri, emisiunile matinale şi de divertisment, filmele dublate sau cu subtitrări. Rapoartele de monitorizare sunt ataşate alăturat, inclusiv, pot fi găsite  la compartimentul „Rapoarte”, pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului: www.cca.md.