COMUNICAT DE PRESĂ. ȘEDINȚA PUBLICĂ A CCA DIN 13.06.2017

Mar ,Iunie 13, 2017 - 13:45

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 13 iunie 2017, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat demersul „ANALITICMEDIA-GRUP” SA, care a solicitat reperfectarea licenței de emisie eliberată pentru postul de televiziune „TV 7”, prin schimbarea denumirii postului TV. Astfel, TV 7 va fi TV8.

CCA a susținut demersul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției și a recomandat radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova mediatizarea, cu titlu gratuit, a campaniei sociale de promovare a egalității de șanse pe piața muncii „O nouă viață pentru tinerii delincvenți”. Spotul are drept scop creșterea șanselor de reinserție profesională a tinerilor delincvenți din Republica Moldova.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, CCA a examinat sesizarea dlui Igor Șeremet, primar-interimar al mun. Bălții, prin care informează că postul de televiziune „Publika TV” a difuzat, în cadrul programului de știri din 30 martie 2017, ulterior a publicat și pe site-ul instituției, subiectul cu titlul „Penalul fugar Renato Usatâi și-a alocat o primă de 24 de mii de lei, deși nu vine la muncă. Cetățenii sunt indignați”. Consiliul a luat act de sesizarea primarului interimar și l-a informat că, în conformitate cu prevederile art. 16 din Codul audiovizualului, persoana care se consideră prejudiciată urmează să solicite acordarea dreptului la replică sau rectificare nemijlocit de la radiodifuzorul care a difuzat informaţia, înaintând cererea respectivă în termen de 20 de zile de la difuzarea emisiunii.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul