COMUNICAT DE PRESĂ

Vin ,Ianuarie 29, 2021 - 17:59
Președinta Consiliului Audiovizualului, Ala URSU-ANTOCI, a avut o întrevedere cu Excelența Sa, Steven FISHER, Ambasadorul Marii Britanice la Chișinău
 
Pe data de 28 ianuarie 2021, la sediul Consiliului Audiovizualului, președinta Ala URSU-ANTOCI, însoțită de membra Tatiana BURAGA și specialista din cadrul Serviciului Relații Externe și Integrării Europene, Ecaterina IOSOB, a avut o întrevede cu Excelența Sa, Steven FISHER, Ambasadorul Marii Britanice la Chișinău, și expertul în domeniul guvernării din cadrul Fondului pentru buna guvernare, Eugen BURDELNII, în contextul în care Republica Moldova și Regatul Unit împărtășesc valori similare și au un angajament comun pentru asigurarea drepturilor universale ale omului, inclusiv dreptul la informații.
În cadrul întâlnirii, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala URSU-ANTOCI, a menționat că susține și va susține în continuare colaborarea cu Ambasada Marii Britanice și, totodată, a exprimat, în numele întregii echipe, a membrilor și a aparatului Consiliului Audiovizualului, apreciere și mulțumire pentru asistența acordată pe parcursul acestor ani, atât instituției, cât și sectorului audiovizual din Republica Moldova.
Ala URSU-ANTOCI a abordat și prioritățile pe care le-a stabilit în calitate de președintă a autorității audiovizuale, printre care: revizuirea și ajustarea Codului serviciilor media audiovizuale 174/2018; dotarea instituției cu softuri și echipament necesare în realizarea eficientă a activității Consiliului Audiovizualului; atragerea tinerilor în activitatea Consiliului prin încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile de învățământ superior care pregătesc specialiști în domeniul jurnalismului; conlucrarea cu societatea civilă etc.
În cadrul discuției, expertul în domeniul guvernării din cadrul Fondului pentru buna guvernare, Eugen BURDELNII, s-a interesat dacă reglementarea mass-mediei online, la fel, se numără printre prioritățile Consiliului Audiovizualului, prin crearea, în cadrul autorității de reglementare, a unui grup de lucru privind acest domeniu și, ulterior, purtarea unor discuții cu Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova.
La rândul său, Excelența Sa Steven Fisher și-a exprimat doleanța de a stabili relații pe diverse dimensiuni reciproc avantajoase între Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova și autoritatea audiovizuală a OFCOM din Marea Britanie, specificând că ar exista foarte multe puncte de tangență între specificul activității audiovizuale a posturilor de televiziune din Marea Britanie și din Republica Moldova.
În final, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala URSU-ANTOCI, și-a exprimat, o dată în plus, convingerea că relațiile de colaborare între autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale din Republica Moldova și autoritatea audiovizuală a OFCOM din Marea Britanie va cunoaște și în continuare o aprofundare mutuală pe diverse paliere de interes comun.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul