COMUNICAT DE PRESĂ

Mie ,Ianuarie 20, 2021 - 09:32
Președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, împreună cu membra Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga, a avut, pe data de 19 ianuarie 2021, o întâlnire cu Excelența Sa William Massolin, șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.
În cadrul discuției purtate, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a mulțumit Excelenței Sale William Massolin pentru asistența acordată întru implementarea bunelor practici europene în domeniul audiovizual, în special în proiectul Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova 2020-2021, care are scopul de a consolida pluralismul media, fiind organizate o serie de seminare on-line pentru angajații Direcției Monitorizare TV și Radio cu privire la standardele internaționale legate de monitorizarea mass-mediei în timpul alegerilor și cu privire la modul de aplicare în activitatea de zi cu zi a metodologiei de monitorizare a mass-media.
De asemenea, Ala Ursu-Antoci a exprimat gratitudine diplomatului european pentru suportul acordat Consiliului Audiovizualului în cadrul proiectului Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme de soluționare extrajudiciare pentru victimele discriminării, infracțiunilor generate de prejudecată și discursurilor de instigare la ură în țările Parteneriatului Estic.
La rândul său, Excelența Sa William Massolin, șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, s-a arătat mulțumit de colaborarea cu Consiliul Audiovizualului întru dezvoltarea domeniului audiovizualului și promovarea principiilor și a drepturilor fundamentale ale omului și a valorilor sociale.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul