COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Septembrie 15, 2020 - 17:35
În contextul hotărârilor nr. 10 din 15 mai și nr. 30 din 11 septembrie 2020 ale Comisiei Naționale extraordinare de sănătate publică și ale Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Consiliul Audiovizualului a adoptat Ordinul Cu privire la asigurarea respectării măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 de către Consiliul Audiovizualului, cu următorul conținut:
  1. A interzice accesul persoanelor străine în incinta Consiliului Audiovizualului până la 30 septembrie 2020, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.
  2. A recepționa corespondența în format electronic la adresa de e-mail: office@cca.md și/sau în formă scrisă prin intermediul Î.S. "POȘTA MOLDOVEI" sau plasată în boxa de la intrarea în sediul CA.
  3. A organiza ședințele Consiliului Audiovizualului cu respectarea normelor de protecție de către membrii Consiliului și al angajaților prezenți la ședințele publice prin monitorizarea personală a stării de sănătate și purtarea obligatorie a măștilor de protecție.
  4.  Persoanele vizate în chestiunile incluse pe Ordinea de zi a ședințelor publice ale CA vor avea posibilitatea de a-și expune punctul de vedere și/sau veni cu comentarii suplimentare prin următoarele posibilități:
  1. mesaj în scris via e-mail la adresa: office@cca.md;
  2. mesaj video înregistrat pentru a fi prezentat în cadrul ședințelor pubice;
  3. intervenție audio/video în direct în timpul ședințelor publice prin aplicația Viber la numărul de telefon: 067100267.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul