COMUNICAT DE PRESĂ

Mie ,August 26, 2020 - 14:56
Consiliul Audiovizualului, în ședința publică din 26 august 2020, a examinat adresarea Comisiei Electorale Centrale și a avizat proiectul Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.
Astfel, în limita competențelor funcționale prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului a înaintat următoarele propuneri:
1. La pct. 3 din Regulament urmează a fi exclusă ultima propoziție, dat fiind faptul că responsabilitatea furnizorilor de servicii media, dar și a distribuitorilor de servicii media pentru serviciile de retransmisiune se limitează doar pentru cazurile prevăzute  în  art. 17 din Codul serviciilor media audiovizuale.
2. Pct. 4 se propune a fi exclus, deoarece autoritatea audiovizuală  nu are competență legală de a aplica măsuri coercitive altele decât cele ce rezultă din  prevederile art. 84 din Codul serviciilor media audiovizuale. 
3. La pct. 7 din Regulament textul „furnizorilor de servicii media și de servicii media supraveghează respectarea prevederilor” urmează a fi înlocuit cu textul „furnizorii de servicii media vor respecta prevederile”.
4. Pct. 23 se propune în următoarea redacție:
„În perioada campaniei electorale, concurenții electorali și reprezentanții  acestora au acces numai în emisiunile difuzate de posturile de radio și televiziune publice și private care vor reflecta campania electorală, a căror listă va fi publicată de Consiliul Audiovizualului pe pagina web a instituției. În perioada campaniei electorale, furnizorii de servicii media nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidații electorali și de reprezentanții acestora.”
5. Pct. 24 din Regulament urmează a fi completat cu următorul text „ale Codului serviciilor media audiovizuale și ale Regulamentului privind conținuturile audiovizuale”.
6. Pct. 32 din Regulament urmează a fi completat după sintagma „Cererea pentru acordarea timpilor de antenă” cu următorul text „pentru publicitatea electorală contra plată” și mai departe după text. Deoarece noțiunea de „timpi de antenă” se utilizează și la pct. 17 din Proiect, care se referă la timpii de antenă gratuiți acordați concurenților electorali în scopul expunerii programelor și informării alegătorilor.
7. Pct. 33 din Regulament propunem să fie în următoarea redacție: „Furnizorul de servicii media poate refuza difuzarea spotului publicitar electoral, dacă acesta este transmis spre difuzare în afara condițiilor legale.  Nu se admite plasarea și difuzarea spoturilor publicitare care conțin elemente de publicitate electorală mascată. În acest caz, spotul se prezintă în termen de 24 ore spre examinare CEC, care, în termen de până la 72 ore, poate dispune fie menținerea refuzului de difuzare, fie difuzarea spotului.” Este oportună această redacție deoarece varianta propusă în proiect prevede „difuzarea publicității electorale”. Respectiv, normele cu privire la publicitatea electorală sunt prevăzute inclusiv în proiectul Regulamentului, iar problema nu este în publicitatea electorală, dar în spoturile publicitare care conțin publicitate electorală mascată și care sunt solicitate de a fi difuzate în afara termenelor legale.
8. Pct. 40 din Regulament urmează a fi completat la final cu o nouă propoziție, ce va avea următorul conținut: ,,Dezbaterile electorale vor fi organizate exclusiv în perioada campaniei electorale”.
9. Pct. 60 impune pentru furnizorii de servicii media obligațiunea de a păstra imprimarea materialelor video și audio cu tematica electorală cel puțin 3 luni, fapt ce contravine art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, din care motiv termenul respectiv se propune a fi adus în concordanță cu cel indicat în lege.
Totodată, luând în considerare contextul pandemiei de COVID-19, numărul mare de infectări zilnice cu noul coronavirus, dar și practica multor țări, în Regulament să fie indicat ca dezbaterile publice pe perioada campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 să fie organizate de furnizorul public de televiziune și aceste dezbateri să fie retransmise, în regim live, de restul posturilor de televiziune, pentru ca respectivii candidați la prezidențiale să nu fie obligați, în această perioadă, să se deplaseze la toate posturile de televiziune care sunt obligate să desfășoare dezbateri electorale.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul