COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Iulie 21, 2020 - 10:33
Consiliul Audiovizualului informează că în adresa instituției a parvenit demersul Centrului Național Anticorupție în care se menționează:
„Că la data de 17.06.2020, în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, Centrul Național Anticorupție, fiind un organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, având ca prioritate esențială promovarea unei atitudini intolerante față de corupție, a lansat platforma „reLAWed”.
Platforma „reLAWed” reprezintă un nou mecanism de prevenire a corupției care vine în sprijinul cetățeanului de a-i permite să semnaleze actele normative deficiente, lacunare sau interpretabile și care la aplicare au generat sau pot genera acte de corupție, abuzuri sau alte ilegalități.
Prin angajarea unui dialog constructiv între cetățean și Centrul Național Anticorupție, precum și cu implicarea autorităților publice de a căror competență țin domeniile de reglementare a actelor normative semnalate se va permite eliminarea caracterului confuz și coruptibil al prevederilor semnalate.
În contextul celor expuse, în scopul promovării în continuare a unui grad de deschidere a autorităților publice față de cetățean, intervenim respectuos cu rugămintea de a ne susține în eforturile de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și de a plasa pe pagina web oficială a instituției/autorității Dvs a bannerului/link-ului de acces la platforma „reLAWed”.
Platforma poate fi accesată de la calculator sau de pe un dispozitiv mobil, prin intermediul paginii web oficiale a Centrului Național Anticorupție www.cna.md sau de pe adresa http://relawed.cna.md/.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul