COMUNICAT DE PRESĂ

Joi ,Iulie 16, 2020 - 10:56
În contextul hotărârilor nr. 10 din 15 mai și nr. 20 din 10 iulie 2020 ale Comisiei Naționale extraordinare de sănătate publică și ale Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Consiliul Audiovizualului a adoptat Ordinul Cu privire la asigurarea respectării măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 de către Consiliul Audiovizualului, cu următorul conținut:
1. A interzice accesul persoanelor străine în incinta Consiliului Audiovizualului în perioada 16-31 iulie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.
2. A organiza ședințele Consiliului Audiovizualului cu respectarea normelor de protecție prin purtarea obligatorie de către membrii Consiliului și al angajaților prezenți la ședințele publice a măștilor de protecție.
3. Persoanele vizate în chestiunile incluse pe Ordinea de zi a ședințelor publice ale CA vor avea posibilitatea de a-și expune punctul de vedere și/sau veni cu comentarii suplimentare prin următoarele posibilități:
a) mesaj în scris via e-mail la adresa: office@cca.md;
b) mesaj video înregistrat pentru a fi prezentat în cadrul ședințelor publice;
c) intervenție audio/video în direct în timpul ședințelor publice prin aplicația Viber la numărul de telefon: 067100267.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul