COMUNICAT DE PRESĂ

Lun ,Iulie 13, 2020 - 15:00
Consiliul Audiovizualului a examinat, în repetate rânduri, cererile AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA” cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune „Cotidianul TV – CTV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.
Consiliul Audiovizualului își reiterează poziția expusă în ședințele publice din 29 mai și 30 iunie 2020 cu privire la neconcordanța grilelor de emisie cu structurile serviciului media audiovizual prezentate de către AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA”.
Suport celor expuse mai sus sunt procesele-verbale ale ședințelor publice publicate pe site-ul Consiliului.
Totodată, este de menționat că conform prevederilor legale, respingerea cererilor nu împiedică AO „PEOPLE FOR FREE MEDIA” să depună o nouă cerere de eliberare a licenței de emisie care să corespundă rigorilor Codului serviciului media audiovizuale.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul
 
 

 

Fişiere: