Comunicat de presă

Joi ,Decembrie 12, 2019 - 11:48
Membrul Consiliului Audiovizualului, Artur Cozma, a participat, în perioada 03-05 decembrie curent, la cea de-a 17-a reuniune a Comitetului director privind mass-media şi societatea informaţională (CDMSI) a Consiliului Europei, care s-a desfășurat la Strasbourg, Franţa. În cadrul reuniunii, la care au participat reprezentanți din 44 de state membre, au avut loc alegeri în cele 3 comitete de experți ale CDMSI – Comitetul de experți privind mediul de informare și reforma mass-mediei (MSI-REF), Comitetul de experți privind libertatea de exprimare și tehnologiile digitale (MSI-DIG) și Comitetul de experți pentru combaterea discursului de ură (ADI/MSI-DIS).
Dintre cele 44 de state participante, 12 și-au înaintat candidații pentru a fi desemnați cei 7 membri ai Comitetului de experți privind mediul de informare și reforma mass-mediei. Artur Cozma, membru CA și reprezentant al Republicii Moldova în respectivul Comitet, a fost ales membru, pentru un mandat de 2 ani.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul