Comunicat de presă

Vin ,Noiembrie 22, 2019 - 17:07

Protocol de colaborare între Consiliul Naţional al Audiovizualului și Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova

Joi, 21.11.2019, Președintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), doamna Monica Gubernat și Președintele Consiliului Audiovizualului (CA) din Republica Moldova, domnul Dragoș Vicol au semnat, la sediul CNA din București, un Acord de Cooperare în domeniul serviciilor media audiovizuale.

Exprimând dorinţa reciprocă de a consolida relaţiile bilaterale între cele două autorități de reglementare, în vederea dezvoltării şi alinierii domeniului audiovizualului din Republica Moldova la standardele europene și ţinând cont de îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în cadrul serviciilor media audiovizuale, acordul vizează aspecte legate de discriminarea pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, ghidați de principiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontalieră și Directivei Serviciilor Media Audiovizuale.

De asemenea, au fost avute în vedere și obiectivele Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, care statuează cooperarea Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova cu autorităţile de reglementare de profil europene, în vederea conștientizării importanţei asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi promovării valorilor democratice în cadrul serviciilor media audiovizuale.

CNA și CA își propun, prin semnarea acestui protocol, să facă schimb de experiență și bune practici pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cadrul serviciilor media audiovizuale.

În același timp, vor oferi sprijin și asistenţă tehnică de specialitate, în vederea realizării obiectivelor comune și vor colabora pentru dezvoltarea unor mecanisme și proceduri eficiente de reglementare.

Detalii pe: http://www.cna.ro/Protocol-de-colaborare-intre,10109.html?var_recherche=drago%C8%99%20vicol

Serviciul Comunicare și relații cu publicul