Comunicat de presă

Vin ,Martie 02, 2018 - 09:57

Consiliul Coordonator al Audiovizualului inițiază o serie de consultări publice pe marginea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în vederea executării dispoziției art. 661 din Codul audiovizualului, care prevede că măsurarea cotelor de audiență se efectuează de către o companie selectată în baza unei licitații publice transparente, cel puțin o dată la 5 ani, a aprobat conceptual, în cadrul ședinței din 12 februarie 2018, proiectul Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență.

În conformitate cu prevederile art. 9 și art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional, CCA a propus spre consultări publice respectivul proiect de regulament. Până pe data de 01 martie 2018, la CCA au parvenit propuneri și recomandări din partea unor organizații și instituții interesate, drept care respectivul regulament a fost modificat și îmbunătățit.

În consecință, Consiliul Coordonator al Audiovizualului inițiază o serie de consultări publice pe marginea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență, cu participarea radiodifuzorilor, reprezentanților caselor de publicitate, agențiilor de publicitate, beneficiarilor, societății civile etc.

Prima rundă de consultări va avea loc pe data de 05 martie 2018, la ora 09.00, în sala de ședințe a CCA (etaj II, str. Vlaicu Pârcălab, 46), la care vor participa radiodifuzorii.

Aceste consultări publice vor avea un caracter periodic, iar scopul principal este definitivarea Regulamentului, care în varianta sa finală urmează să corespundă standardelor și uzanțelor internaționale pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență pe piața audiovizuală din Republica Moldova.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul