CCA va monitoriza posturile TV la capitolul respectării drepturilor copiilor în buletinele de ştiri

Mie ,Iunie 11, 2014 - 23:00

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 iunie, în şedinţă publică. Luînd în considerare că promovarea „interesului superior al  copilului” este o preocupare constantă şi una din activităţile prioritare ale CCA, precum şi asigurarea condiţiilor ca în domeniul audiovizualului copiii să fie trataţi cu respect şi demnitate,

să-şi exercite dreptul de a-şi exprima opiniile şi ideile, Consiliul Coordonator al Audiovizualului consideră oportună derularea unui proiect de colaborare cu Asociaţia Presei Independente şi UNICEF în vederea evaluării respectării drepturilor copilului şi aplicării normelor legale în domeniul audiovizualului. În acest sens, CCA a decis desfăşurarea unei sesiuni de monitorizare a buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, la următoarele posturi TV: Moldova 1, Prime, PRO TV CHIŞINĂU, TV 7, PUBLIKA TV, Jurnal TV, pentru o perioadă de trei luni, începând cu 14.05.14. Posturile de televiziune au fost selectate ţinând cont de gradul de acoperire a teritoriului naţional şi  ponderea emisiunilor de ştiri în grila de emisie conform concepţiei generale a serviciilor de programe.

În cadrul şedinţei, Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizual a examinat Rapoartele de monitorizare generală a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova”, ”A.Film” şi ”Acasă în Moldova”. În cadrul discuţiilor pe marginea rapoartelor, membrii CCA au constatat că la comunicarea audiovizuală, posturile TV monitorizate au admis derogări de la legislaţia naţională: nerespectarea Concepţiei generale a serviciului de programe; difuzarea operelor artistice fără recomandările acustice şi sonore corespunzătoare de protecţie a copiilor; prezentarea filmelor artistice fără dublaj sau subtitrare în limba română; lipsa măsurilor de asigurare a accesului persoanelor cu dizabilităţi la  emisiunile de actualităţi (absența interpretării în limbaj mimico-gestual sau a titrelor sincron a blocurilor informative); întreruperea emisiunilor de actualităţi cu spoturi de publicitate şi teleshopping; nerespectarea procentajului de producţie proprie şi autohtonă cu caracter informativ şi analitic; neacoperirea publicităţii retransmise din alt stat; abateri de la normele de plasare de produse şi sponsorizare etc. Posturile de televiziune care nu respectă prevederile legale în domeniul comunicării audiovizuale au fost sancţionate. Astfel posturilor ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova” şi ”A.Film” le-au fost aplicate amenzi maxime, iar ”Acasă în Moldova” a fost sancționată cu amendă minimă. Posturile sancţionate vor fi monitorizate repetat.

Tot în cadrul şedinţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a respins solicitarea de licențiere a unui postul de televiziune prin satelit, „EST 1 TV”, întrucât proiectul editorial și grila de emisie propuse conțin o serie de lacune și imprecizii referitor la realizarea emisiunilor autohtone, iar miza principală a proiectului o constituie retransmisia. 

În discuţie au fost puse şi o serie de alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul