CCA VA MONITORIZA EMISIUNILE INFORMATIV-ANALITICE ALE POSTURILOR TV „PRIME”, „TV 7”, „RTR MOLDOVA”, „REN MOLDOVA” ŞI „ROSSIA 24”

Mie ,Martie 04, 2015 - 16:37

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 4 martie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale va monitoriza emisiunile informativ-analitice, cu excepţia emisiunilor autohtone, ale posturilor de televiziune „Prime”, „TV 7”, „RTR Moldova”, „Ren Moldova” şi „Rossia 24” la capitolul respectării legislaţiei audiovizuale naţionale a Republicii Moldova, pe parcursul a 7 zile fiecare.

Totodată, CCA va monitoriza principalele buletine informative ale posturilor de televiziune regionale ”TV-Găgăuzia”, ”Eni Ai” şi ”Bizim Aidinic” la capitolul respectării prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului – Echilibrul şi pluralismul politico-social, în perioada 02-22 martie 2015.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a efectuat bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţei radio 87,8 MHz – Călăraşi, anunţată prin Decizia CCA nr. 190 din 12 decembrie 2014. Drept rezultat, postul regional de radio „Cultura Divină” (s. Cioreşti, r-nul Nisporeni), care activează de mai mulţi ani pe piaţa audiovizuală autohtonă, a fost declarat învingător, obţinând dreptul de a-şi  extinde aria de emisie asupra r-nului Călăraşi.

CCA a reperfectat condiţiile la licenţa de emisie a întreprinderii Î.C.S. „PRO DIGITAL” S.R.L., eliberată pentru postul de radio „PRO FM”, prin schimbarea denumirii postului  din: „PRO FM” în „COOL Radio”. Astfel, din 15 februarie 2015, postul de radio „PRO FM Chişinău” va fi „COOL Radio”.

În cadrul şedinţei publice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a admis solicitarea Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii” privind includerea în pachetul digital DVB-T2, pentru difuzarea în regim de testare, a serviciului de programe „Vocea Basarabiei TV”.

Tot în cadrul şedinţei, CCA a avizat mai multe proiecte de lege, printre care: Legea cu privire la Centrul Naţional de Integritate; Legea privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interes şi cadouri şi Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevăd realizarea unui spectru vast de măsuri orientate spre reformarea Comisiei Naţionale de Integritate şi a mecanismului actual de declarare a veniturilor, proprietăţii, intereselor personale, conflictelor de interese a persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici etc.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul