CCA VA DEŢINE PREŞEDINŢIA FORUMULUI AUTORITĂŢILOR DE REGLEMENTARE DIN ŢĂRILE MĂRII NEGRE (BRAF) ÎN 2016

Dum ,Septembrie 21, 2014 - 23:00

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, dl Marian Pocaznoi, şi membrul CCA, dl Dinu Ciocan, au participat la cea de-a V-a Reuniune anuală a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Ţările Mării Negre (BRAF), care s-a desfăşurat la Baku, Republica Azerbaidjan, în perioada 10-11 septembrie 2014, organizată sub patronajul Consiliului Naţional al Audiovizualului din Azerbaidjan (NTRC).

Având în vedere interesul manifestat de statele membre BRAF faţă de practicile de monitorizare lingvistică a posturilor de televiziune şi radio din Republica Moldova, dar şi consolidarea democraţiei de educare a gândirii critice a tinerilor, în acest an în cadrul forumului a fost propusă spre dezbatere "Educaţia Mass-Media”.

Delegaţia CCA a prezentat două rapoarte, unul despre activitatea Consiliului, iar al doilea a evidenţiat importanţa educaţiei media pentru apărarea copiilor şi adolescenţilor de imaginile şi informaţiile nefiltrate, furnizate de posturile de televiziune, precizând că protecţia drepturilor copiilor este una dintre priorităţile principale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care îşi îndeplineşte sarcinile conform cadrului juridic naţional şi internaţional. În acest sens au fost menţionate deciziile CCA nr. 98  şi 99 din 19.07.2012, Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecţiei copiilor şi Cu privire la respectarea drepturilor şi protecţia copilului în programele audiovizuale; trainingul  de instruire a angajaţilor Direcţiei  monitorizare radio şi TV cu privire la monitorizarea mass-mediei pe componenta respectării drepturilor copilului; sesiunea de monitorizare a buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor în buletinele de ştiri la posturile TV, precum şi susţinerea mai multor campanii sociale de sensibilizare a opiniei publice cu privire la protecţia copilului în comunicarea audiovizuală.

În cadrul reuniunii, delegaţii  au mai discutat despre manipulare, propagandă şi dezinformare prin intermediul mass-mediei. Dezbaterile s-au axat pe diferite studii de caz, care conţin exemple bune de jurnalism profesionist, cât  şi situaţii de dezinformare şi încălcare a Codului etic al jurnalistului. De asemenea, au fost făcute referinţe şi regula celor trei surse, care este valabila atât pentru jurnaliştii profesionişti, cât şi pentru consumatorii de informaţie.

Este de menţionat că reprezentanţii autorităţilor de reglementare din statele membre ale forumului au apreciat activitatea desfăşurată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova şi au prezentat drept exemplu de bune practici susţinerea financiară a radiodifuzorilor pentru a creşte calitatea de conţinut media audiovizual în ţară.

La reuniunea de la Baku, Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova a fost nominalizat pentru preşedinţia BRAF în 2016, propunere susţinută în unanimitate.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului este membru BRAF  din 2009 şi pentru prima dată va deţine preşedinţia unei reuniuni de nivel internaţional.

 

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul