CCA SE PRONUNȚĂ ÎMPOTRIVA DEZINFORMĂRII

Mie ,August 23, 2017 - 14:18

Consiliul Coordonator al Audiovizualului dezminte hotărât informațiile apărute în unele mass-media precum că ar fi interzis denumirile rusești de orașe, sate și străzi în serviciile de programe ale radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova.

În acest sens, Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale precizează că articolul 11 alin. (10) din Codul audiovizualului – Protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național, le incumbă radiodifuzorilor obligația de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii române în serviciile de programe difuzate. Pentru a asana mediul lingvistic de expresie română în Republica Moldova, în 2014, CCA a adoptat Decizia nr. 38 – Cu privire la recomandarea privind utilizarea corectă a denumirilor oficiale de localități în programele audiovizuale, al cărei articol (1) stipulează expres: „Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor utiliza în cadrul serviciilor de programe difuzate denumirile oficiale și corecte ale satelor, comunelor, orașelor și raioanelor, potrivit Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, astfel încât să nu admită derogări de la prevederile legislației în vigoare care reglementează scrierea în limba română și transcrierea în limba rusă a acestor denumiri”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, întru implementarea obligaţiunii de protejare a spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale, supraveghează respectarea de către posturile de radio și televiziune a legislației lingvistice privind ortografierea și transcrierea (transliterarea) în alte limbi a numelor topice în programele audiovizuale (Legea nr. 764 din  27.12.2001 – Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, și Legea nr. 3465 din  01.09.1989 – Cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova). Așadar, actualele norme lingvistice statuează că în limbile ce utilizează alte grafii, toponimele, hidronimele românești se transliterează, nu se traduc și nu se adaptează (fonetic, morfologic) (de ex. pentru limba rusă: corect – Кишинэу, Кахул, Орхей, Сорока etc.; greșit – Кишинев, Кагул, Оргеев, Сороки etc.).

Ținând cont de cele enunțate mai sus, Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită respectuos instituțiilor de presă care au colportat această informație să dezmintă falsurile publicate, pentru a se evita manipularea opiniei publice în cazul unor subiecte sensibile din societate, și să renunțe pe viitor la diseminarea unor informații nonveridice, care ating indubitabil interesele telespectatorilor din țara noastră.

Totodată, CCA îndeamnă radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să respecte cu conștiinciozitate normele lingvistice prin utilizarea toponimelor și hidronimelor autentice și corecte în serviciile de programe audiovizuale.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul