CCA a sancţionat ”Prime”, ”TV 7”,”RTR Moldova”,”Ren Moldova” şi a dispus sistarea emisiei postului ”Rossia 24” pe teritoriul RM

Vin ,Iulie 04, 2014 - 14:25

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 4 iulie, în şedinţă publică. Membrii CCA au examinat Raportul Cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative ”Время”, ”Сегодня”, ”Вести”, ”Новости 24” şi ”Вести” transmise din Federaţia Rusă de către posturile de televiziune ”Prime”, ”TV 7”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova” şi ”Rossia 24”, întocmit de Direcţia monitorizare TV a CCA.

În raport se atestată faptul că prin buletinele informative şi în emisiunile informativ-analitice preluate din Federaţia Rusă, posturile de televiziune „Prime”, „TV 7”, „Ren Moldova” şi, în special, „RTR Moldova” şi „Rossia 24” utilizează instrumente de propagandă agresive, promovează şi intensifică zvonuri neconfirmate, manipulează prin text şi imagini, utilizează etichetări pentru a discredita şi a prezenta într-o conotaţie negativă guvernul de la Kiev, dezinformează şi manipulează opinia publică referitor la evenimentele din Ucraina prin tertipuri de montaj şi comentarii ce abundă în invective.

De asemenea, posturile monitorizate au difuzat ştiri şi reportaje în care nu există pluralism de opinii, acestea prezentînd, unilateral şi preponderent punctul de vedere al Moscovei şi al adepţilor federalizării Ucrainei. Limbajul utilizat în comentarii este unul agresiv şi intolerant, care conţine insulte directe faţă de Guvernul Ucrainei şi faţă de populaţia care îl susţine. Totodată, raportul evidenţiază cîteva cazuri de instigare la violenţă şi ură interetnică, discriminare pe motiv de apartenenţă la forţele proucrainene  şi proeuropene.

Principalele mesaje transmise publicului au fost că armata ucraineană, împreună cu ”Sectorul de dreapta”, atacă propriul popor, planifică vărsare de sînge, omoară şi agresează locuitorii paşnici, în acelaşi context sunt prezentaţi şi reprezentanţii UE şi SUA, amplificînd mesajul negativ prin tertipuri de montaj.

Astfel, raportul atestă faptul că emisiunile informative ”Время”, ”Сегодня”, ”Вести”, ”Новости 24” şi ”Вести” transmise din Federaţia Rusă conţin materiale părtinitoare, tendenţioase şi manipulatoare, care încalcă dreptul publicului la informaţie veridică, obiectivă şi echidistantă.

Deşi reprezentanţii posturilor monitorizate nu au fost de acord cu rezultatele monitorizării, făcînd recurs la libertatea de exprimare şi invocînd faptul că nu pot interveni într-un produs retransmis pentru care nu-şi asumă responsabilitatea, membrii CCA au atenţionat că  prin aceste emisiuni, de fapt, se încalcă art. 10 al Convenţiei Europene cu privire la Drepturile Omului, fiind demolate principiile democratice. Totodată, au fost invocate articolele din cod care stipulează expres responsabilitatea radiodifuzorului pentru serviciul difuzat precum şi obligativitatea posturilor retransmise de a avea un conţinut în corespundere cu Codul audiovizualului din Republica Moldova.

Emisiunile informativ-analitice preluate din Federaţia Rusă ocupă un spaţiu de emisie exagerat de mare în comparaţie cu emisiunile autohtone, creînd un dezechilibru informaţional grav, în care dominantă este doar vocea autorităţilor Federaţiei Ruse, astfel încălcîndu-se interesul superior al publicului de a avea acces la informaţie pluralistă şi echidistantă, şi de a-şi forma liber opinia.  

Luînd în considerare abaterile constate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis sancţionarea posturilor de televiziune monitorizate pentru încălcarea legislaţiei naţionale în domeniul audiovizualului şi a standardelor europene de democraţie. ”Prime” şi ”TV 7” au fost avertizate public; ”RTR Moldova” şi ”Ren Moldova” au fost sancţionate cu amendă maximă, iar retransmisia postului ”Rossia 24” pe teritoriul Republicii Moldova a fost suspendată pentru o perioadă de  6 luni.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul