CCA A SANCȚIONAT MAI MULTE POSTURI DE TELEVIZIUNE PENTRU ABATERI DE LA LEGISLAȚIA AUDIOVIZUALĂ

Vin ,Februarie 10, 2017 - 16:27

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 10 februarie 2017, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat autosesizarea membrului CCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ, cu privire la respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului în cadrul principalelor buletinele de știri difuzate de posturile de televiziune „NTV Moldova” și „Accent TV” în perioada campaniei electorale. Datele monitorizării au atestat că postul de televiziune „NTV Moldova” a difuzat subiectele:  „Atac asupra Bisericii” și „Sandu – speranța imigranților sirieni”, cu multiple abateri de la standardele normative: dezinformare, prezentarea opiniilor drept fapte, propagarea unui singur punct de vedere asupra unor probleme controversate și de conflict, difuzarea informației trunchiate și scoasă din context, diseminarea unor informații false și prezentarea unor imagini cu violențe pentru a inocula frică și intoleranță în rîndul publicului larg, incitînd, astfel, la ură pe criterii de etnie și religie. „Accent TV” a prezentat un subiect despre declarațiile a trei studenți sirieni care își fac studiile în Republica Moldova, reportaj ce deformează realitatea prin prezentarea unor zvonuri drept fapte demonstrate și gata de a se împlini, textul fiind însoțit de imagini cu imigranți arabi care sînt întîmpinați călduros de rude; cu video din timpul unor proteste violente și devastări provocate de imigranți. Prin difuzarea subiectului sus-menționat s-a sugerat și s-a promovat ideea că refugiații sirieni și arabi sînt violenți și constituie un pericol iminent pentru Moldova, provocînd, în acest fel, situații de fobie și de intoleranță în societate față de respectiva comunitate. Pentru derogările constatate, CCA a avertizat public „NTV Moldova”  și „Accent TV”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică și postul de televiziune „Orhei TV”, pentru mai multe derogări de la legislația audiovizuală, printre care: nerespectarea volumului cu caracter informativ-analitic în limba de stat, plasare de produse, publicitate mascată și teleshopping, lipsa semnalului optic la finalul blocurilor publicitare, neprezentarea avertismentelor vizuale și sonore corespunzătoare la difuzarea filmelor de acțiune etc.

Consiliul a prelungit de drept, pentru o perioadă de șapte ani, licențele de emisie pentru posturile de televiziune „Accent TV”, „BIZIM DALGAMIZ” și „ENI AI”.

CCA a acordat susținere demersului Institutului de Reforme Penale și a recomandat posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova mediatizarea, cu titlu gratuit, a spotului social „Neglijența provoacă delincvența”, acțiune realizată cu suportul Ambasadei Finlandei la București în vederea responsabilizării societății și implicării comunitare în prevenirea delincvenței juvenile și a comportamentului deviant al copiilor.

În discuție au fost puse și alte chestiuni ce țin de activitatea radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, informații detaliate găsiți pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul