CCA, îngrijorat de decizia Adunării Populare a UTA Găgăuzia privind demiterea președintelui Companiei Publice Teleradio-Găgăuzia

Mie ,Iulie 10, 2013 - 15:29

         Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, în calitatea sa de autoritate publică autonomă, reprezentant și garant al interesului public în  domeniul audiovizualului, își exprimă îngrijorarea faţă de decizia Adunării Populare a UTA Găgăuzia privind demiterea președintelui Companiei Publice Regionale  ”Teleradio-Găgăuzia” și solicită legislativului regional să revină în albia legalităţii.

            La 8 iulie curent,  Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a demis-o din funcţie, cu majoritatea voturilor deputaţilor, pe Ecaterina Jekova, președintele Companiei Publice Regionale ”Teleradio-Găgăuzia”, interimatul fiind asigurat de Ecaterina Terzi, membru al Consiliului de Observatori al Companiei. Atragem atenţia asupra faptului că potrivit Codului Audiovizualului și Legii UTA Găgăuzia cu privire la televiziune şi radio, atribuţia de numire și demitere a președintelui Companiei revine nemijlocit Consiliului de Observatori al radiodifuzorului public. Organul legislativ local are împuterniciri de a numi membrii Consiliului de Observatori și de a asigura funcţionalitatea acestuia. Totodată, precizăm că un membru al Consiliului nu poate exercita și interimatul de președinte, aceste două funcţii fiind incompatibile și aflându-se în conflict de interese.

            Potrivit art. 52, alin. (1) al Codului Audiovizualului: ”Independenţa editorială a companiei este garantată prin lege. Nu se admit ingerinţe operate de autorităţi publice...”.

            Consiliul Coordonator al Audiovizualului califică aceste acţiuni drept ingerinţe în activitatea Companiei Publice Regionale ”Teleradio-Găgăuzia” și solicită Adunării Populare a UTA Găgăuzia abrogarea deciziei privind demiterea președintelui Companiei „Teleradio-Găgăuzia” și numirea acestuia conform normelor procedurale stipulate de legislaţia audiovizuală.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul al CCA