CCA: ÎN EMISIUNILE RADIO ŞI TV, RADIODIFUZORII AU OBLIGAŢIA DE A RESPECTA INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI

Mar ,Decembrie 23, 2014 - 14:07

Întrunit astăzi, 23 decembrie, în şedinţă publică, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a  examinat Raportul de monitorizare a buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Membrul CCA, Mariana Onceanu-Hadârcă, a prezentat raportul de monitorizare a respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare în buletinele de ştiri ale posturilor de televiziune Moldova-1, Prime, PRO TV Chişinău, TV 7, Publika TV şi Jurnal TV. Campania de monitorizare s-a derulat în cadrul unui proiect de colaborare cu Asociaţia Presei Independente şi UNICEF în vederea evaluării respectării drepturilor copilului şi aplicării normelor legale în domeniul audiovizual.

Acest proiect a presupus elaborarea unei metodologii de monitorizare, în special a buletinelor de ştiri, care au constituit obiectul cercetării şi evaluării, trainingul pentru monitorii CCA, precum şi desfăşurarea propriu-zisă a campaniei de monitorizare, care s-a desfăşurat pe parcursul a trei luni de zile (14.05.14 – 18.08.14).

Dna Mariana Onceanu-Hadârcă a menţionat că concluziile acestor sesiuni de monitorizare au fost prezentate public în cadrul a două conferinţe de presă, realizate împreună cu Asociaţia Presei Independente, evidenţiind, totodată: ”Concluzia generală este că radiodifuzorii, în general, sunt conştienţi de necesitatea de a respecta şi a proteja identitatea copiilor în anumite situaţii vulnerabile. Carenţele care au fost identificate le-am calificat drept atitudine formală faţă de legislaţie, întrucît, în mai multe situaţii, cadrul legal, de facto, a fost respectat, dar există unele detalii prin care se aduce atingere directă interesului superior al copilului”.

În rezultatul acestei sesiuni de monitorizare, în baza concluziilor deduse au fost elaborate o serie de recomandări, 8 la număr, care vor servi drept instrument util de lucru pentru jurnaliştii interesaţi de abordarea subiectelor despre copii, pentru a-i face să evite unele erori, care, de foarte multe ori, se produc din neştire sau din neatenţie, nu neapărat din rea-intenţie. Recomandările vizează modul de reflectare a copiilor în cadrul emisiunilor radio şi TV, printre care: La realizarea subiectelor cu implicarea copiilor este primordial să se ia în calcul cu mai multă responsabilitate necesitatea de a acţiona în interesul superior al copilului, care ar trebui să prevaleze în faţa altor raţiuni de a difuza un material; relatând despre cazuri dramatice, nenorociri, suiciduri, abuzuri, nu este suficient a procesa electronic imaginile copiilor victime, dar trebuie aplicate măsuri de protecţie a identităţii şi faţă de rudele victimelor, localitatea etc.;  evitarea intervievării copiilor care au trecut prin experienţe şocante, negative, pentru că aceasta ar spori riscul ca suferinţa să fie prelungită şi accentuată; jurnaliştii trebuie să evite utilizarea unor detalii stereotipizate în raport cu oamenii care sunt diferiţi de alţii, fie că este vorba de etnie, religie, gen sau culoare, tratând această informaţie cu maximă precauţie, responsabilitate şi profesionalism etc. Rapoarte de monitorizare, concluziile şi recomandările vor fi publicate pe site-ul CCA.

Luînd în considerare necesitatea de a lua măsuri pentru a stimula promovarea femeilor şi asigurarea egalităţii de şanse în domeniul audiovizualului, dar şi  în conformitate cu Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 şi Recomandarea CM / Rec (2013) 1 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind egalitatea de gen şi media, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a propus spre dezbatere publică Proiectul de modificare a Codului de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007, în vederea completării acestuia cu dispoziţii referitor la promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse a femeilor şi bărbaţilor în domeniul audiovizualului. Avize pozitive au parvenit doar de la General Media Group şi de la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

Datele monitorizării campaniei electorale din 30 noiembrie 2014, la care a fost inclusă şi categoria gender, au atestat faptul că radiodifuzorii nu ţin cont de necesitatea asigurării egalităţii de şanse şi prezenţei femeilor în spaţiul audiovizual. În acest sens, CCA a adoptat noi modificări la Codul de conduită al radiodifuzorilor. Astfel, Capitolul I. Informarea justă, completă, adecvată şi pluralismul politico-social, va conţine un nou articol – „Radiodifuzorii vor asigura şi vor promova în serviciile de programe diversitatea politică, socială, culturală şi o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, inclusiv a opiniei acestora şi a participării lor în calitate de formatori de opinie”. Iar Capitolul II. Interesul public şi respectarea drepturilor omului, va fi completat cu art. 13¹, cu următorul conţinut: „Radiodifuzorii sunt obligaţi să promoveze reprezentarea fără stereotipuri a rolului femeilor şi bărbaţilor, să evite publicitatea şi imaginile sexiste, limbajul şi conţinutul care ar putea duce la discriminarea pe bază de sex, sau susceptibile de incitare la ură şi violenţă de gen”.

Membrii CCA le-au recomandat radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să semneze ANGAJAMENTUL instituţiilor mass-media privind promovarea principiului egalităţii de gen în materialele jurnalistice, elaborat de societatea civilă.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, membrii CCA au sancţionat mai mulţi radiodifuzori, care, pe parcursul perioadei electorale, nu au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informaţia despre difuzarea spoturilor de educaţie electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC. Aşadar, “Aiîn – Aciîc” şi “RU-TV Moldova” le-a fost aplicată avertizare publică; “FLOR – TV” şi “FLOR – FM” au fost sancţionate cu amendă minimă, iar “Radio Pro-Mingir” şi „Art FM” – amendă medie.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul