CCA a lansat Concursul naţional al programelor de televiziune şi de radio din Republica Moldova

Vin ,Decembrie 20, 2013 - 00:00

Astăzi, 20 decembrie 2013, Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit în cadrul unei noi ședințe publice.

Preocupaţi de imperativul de a dezvolta piaţa audiovizuală şi de a stimula producţia audiovizuală autohtonă, de a oferi publicului emisiuni de interes social, civic, cognitiv, educativ şi cultural,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului a iniţiat Concursul naţional al programelor de televiziune şi de radio din Republica Moldova și a adoptat Regulamentul de desfăşurare a concursului. Ca urmare a solicitărilor venite din partea radiodifuzorilor, iniţiativă discutată în cadrul seminarelor zonale teritoriale  organizate de CCA în perioada 12-19.07.2013, concursul va avea două secţiuni: Televiziune şi Radio. Concursul naţional al programelor de televiziune şi de radio se va desfăşura anual, cu scopul de a evidenţia şi premia cele mai bune creaţii, cei mai buni realizatori în domeniul audiovizualului şi pentru a susţine radiodifuzorii autohtoni. La concurs vor participa radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicaţia Republicii Moldova cu: programe autohtone difuzate la posturile de televiziune din Republica Moldova; materiale audiovizuale difuzate în primă audiţie pe parcursul anului la mai multe secţiuni.     

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat o decizie cu privire la iniţierea negocierilor privind încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici. Prin acest Acord, postul public de televiziune ”Moldova 1” va fi retransmis pe teritoriul României. La fel cum, din 1 decembrie 2013 pe teritoriul Republicii Moldova distribuitorii de servicii retransmit cu titlu gratuit postul de televiziune TVR.

Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului a luat act de Raportul de monitorizare a emisiunilor posturilor de radio: Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Radio Chişinău, Radio Vocea Basarabiei, Radio Noroc, Jurnal FM, Micul Samaritean, Radio Stil, Radio Plai, MUZ FM, Fresh FM, Maestro FM, Hit FM şi Radio Polidisc (Русское Радио), la capitolul calităţii limbii române, elaborat în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei. Rezultatele monitorizării vor fi făcute publice în cadrul unei conferinţe de presă organizată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului luni, 23 decembrie 2013, în incinta CCA, cu participarea coordonatorului de proiect, dr. Inga Druţă.

În cadrul şedinţei au fost examinate două cereri de eliberare a licenţelor de emisie:  „STATIS TV” S.R.L., pentru postul de televiziune „Zona M”, și „SG MEDIA M1” S.R.L., pentru postul de televiziune „MBC”, cu dreptul de difuzare prin cablu.  În urma discuţiilor şi dezbaterilor pe marginea dosarelor depuse,  membrii CCA au apreciat pozitiv originalitatea proiectului „MBC”, cu tematică economico-financiară, și a aprobat cu unanimitate de voturi eliberarea licenței de emisie. Totodată, în cazul postului de televiziune „Zona M”, cu tematică muzicală, inclusiv pentru minoritățile bulgare, au apărut şi o serie de întrebări care necesită a fi precizate şi formulate în scris. Astfel, decizia finală a fost amânată pentru ședinţa viitoare a Consiliului pentru completarea dosarului.

Tot în cadrul ședinței, membrii CCA au adoptat conceptual proiectul de decizie Cu privire la includerea obligatorie a serviciilor de programe. Acest proiect va fi prezentat pentru discuții publice radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova și are drept scop asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi locale, precum și coraportul lingvistic al posturilor de televiziune retransmise de către distribuitorii de servicii.

În discuţie au fost puse şi o serie de alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul