CCA: INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI, UN CONSIDERENT PRIMORDIAL ÎN PROGRAMELE AUDIOVIZUALE

Joi ,Septembrie 11, 2014 - 23:00

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în colaborare cu Asociaţia Presei Independente şi UNICEF, a desfăşurat, la 10 septembrie, Masa rotundă „Respectarea drepturilor copiilor în buletinele de ştiri ale instituţiilor mass-media audiovizuale”.

În cadrul mesei rotunde, Mariana Onceanu-Hadârcă, membru CCA, a prezentat şi dezbătut raportul intermediar de monitorizare a respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare în buletinele de ştiri ale posturilor de televiziune Moldova 1, Prime TV, PRO TV Chişinău, TV 7, Publika TV şi Jurnal TV pentru perioada 14 mai – 30 iunie 2014.

Astfel, raportul de monitorizare a constatat că posturile de televiziune acordă ştirilor şi reportajelor cu implicarea copiilor o cotă care variază între 9% şi 16% din spaţiul de emisie al unui buletin de ştiri.

Participarea copiilor este solicitată cu precădere pentru reportaje cu mesaj pozitiv, despre spectacole şi divertisment, despre concursuri şi alte subiecte, plasate, de regulă, pe ultimele poziţii în agenda buletinelor.

Toate televiziunile monitorizate au acordat prioritate, din punct de vedere cantitativ, subiectelor din domeniul educaţiei şi instruirii, această stare de lucruri fiind determinată de agenda calendaristică: finalizarea anului de studii şi desfăşurarea examenelor de absolvire în gimnazii şi licee.

De asemenea, raportul de monitorizare a scos în evidenţă faptul că sunt frecvente şi situaţiile în care copiii sunt doar pretexte pentru a multiplica prezentarea de cazuri senzaţionale sau şocante pentru public. Din această categorie fac parte majoritatea subiectelor despre infracţiunile comise cu implicarea copiilor sau cele despre violuri.

Unele posturi de televiziune nu rezistă tentaţiei de a se focusa pe stările psihoemoţionale,  de a dramatiza şi a prezenta spectacole din tragediile personale ale unor copii.

Referitor la respectarea cadrului normativ cu privire la asigurarea drepturilor copiilor şi protecţia lor în raport cu mass-media, monitorizarea atestă o vizibilă ameliorare la acest capitol. Cel puţin la nivel formal, în marea majoritate a cazurilor, responsabilii de ediţiile de ştiri fac eforturi pentru a asigura protecţia copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile, astfel încât nu au fost atestate încălcări grave ale prevederilor cu privire la protecţia identităţii.

În cadrul dezbaterilor pe marginea raportului de monitorizare, membrul CCA, Mariana Onceanu-Hadârcă, a menţionat că scopul primordial al monitorizării este realizarea interesului superior al copilului, dar nu sancţionarea posturilor de televiziune monitorizate. În acelaşi timp, membrul CCA a apreciat că acest raport poate servi drept instrument de lucru pentru editorii de ştiri şi pentru jurnalişti în vederea ajustării politicii editoriale şi preluării bunelor practici de către cei care lucrează în acest domeniu.

Sesiunea de monitorizare a buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare a fost efectuată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi ale mass-media de abordare etică a problemelor ce ţin de drepturile copilului”, desfăşurat de Asociaţia Presei Independente şi UNICEF, în vederea evaluării respectării drepturilor copilului şi aplicării normelor legale în domeniul audiovizualului.

 

Găsiţi alăturat Concluziile sesiunii de monitorizare a buletinelor de ştiri sub aspectul respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (perioada 14.05.14 – 30.06.14).

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul