CCA INSISTĂ PE PRODUSUL AUTOHTON ÎN SERVICIILE DE PROGRAME ALE RADIODIFUZORILOR

Vin ,Martie 20, 2015 - 15:38

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 20 martie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rapoartele Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”N 4”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Super TV”, ”Euro TV”, „Bravo”, „Ren Moldova”, ”TVC 21”, „RTR Moldova”, ”Accent TV”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „TV 7”, ”ALT TV”, „CTC Mega”, ”Jurnal TV” şi „Acasă în Moldova” la capitolul respectării procentajului de producţie autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012, întocmit de Direcţia monitorizare TV.

În cadrul discuţiilor şi dezbaterilor pe marginea rapoartelor, membrii CCA s-au declarat alarmaţi de faptul că majoritatea posturilor de televiziune supuse monitorizării nu respectă ponderea de 30% de programe autohtone, dintre care cel puţin jumătate urmează a fi difuzate în orele de maximă audienţă în limba de stat. Totodată, ei au atenţionat că unele posturi TV doar mimează respectarea acestui procentaj, difuzând, în reluare, o serie de emisiuni sau punînd pe post, în orele nocturne, clipuri muzicale.

Astfel, din cei 17 radiodifuzori monitorizaţi, doar 4: Euro TV, TVC 21, ALT TV şi Jurnal TV, au respectat volumul de produs autohton în limba română în orele de maximă audienţă, celelalte 13 posturi TV, pentru nerespectarea acest procentaj, au fost sancţionate cu avertizare publică. Totodată, posturile de televiziune sancţionate vor fi monitorizate repetat.

În acelaşi timp, membrii CCA au făcut un apel către radiodifuzorii în ale căror servicii de programe au fost atestate derogări de la prevederile Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012 ca să majoreze volumul de produs autohton şi să producă mai multe emisiuni calitative în limba română pentru consumatorii de programe din ţară.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului şi întru executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, a aprobat conceptual proiectul de Regulament cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale  şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor. Regulamentul va fi publicat pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului,  http://www.cca.md/, şi propus spre dezbateri publice.  Aşadar, părţile interesate, în corespundere cu normele legislaţiei din domeniu, vor putea formula propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare vizavi de proiectul Regulamentului nominalizat.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul