CCA INSISTĂ ASUPRA RESPECTĂRII OFERTEI SERVICIILOR DE PROGRAME RETRANSMISE

Joi ,Octombrie 22, 2015 - 13:08

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 22 octombrie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat mai multe chestiuni ce ţin nemijlocit de activitatea distribuitorilor de servicii de programe.
Astfel, în urma controalelor activităţii a mai multor distribuitori de servicii din mun. Chişinău, raioanele Călăraşi, Ștefan Vodă, Criuleni, Hînceşti şi Anenii Noi au fost constatate abateri de la legislaţia audiovizuală în vigoare. Totodată, în urma controalelor efectuate a fost atestată activitatea ilegală de retransmisie a posturilor TV în mai multe localităţi: în s. Truşeni, mun. Chişinău; în s. Pituşca, r-nul Călăraşi; în s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă; în s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi, și în or. Ștefan Vodă.
În cadrul discuţiilor pe marginea rezultatelor controalelor, membrii CCA au decis sesizarea organele afacerilor interne privind activitatea ilegală de retransmisie a posturilor TV din localităţile sus-menţionate, precum şi sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de astfel de acţiuni. De asemenea, membrii Consiliului au atenţionat distribuitorii de servicii asupra necesităţii respectării stricte a ofertei serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA, iar titularii de autorizaţii de retransmisie TV în  a căror activitate au fost atestate derogări grave de la legislaţia audiovizuală au fost sancţionaţi cu avertizare publică şi amenzi în valoare de 1800 și 5400 de lei.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a prelungit de drept licenţa de emisie întreprinderii „NOROC MEDIA” S.R.L. pentru postul de televiziune „NOROC”, al cărui serviciu de programe este difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.

Tot în cadrul şedinţei, Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului a examinat mai multe solicitări de susţinere a unor campanii sociale parvenite de la mai multe instituţii de stat.
În urma deliberărilor publice, membrii CCA au decis să acorde susţinere campaniei sociale iniţiate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova de sensibilizare a populaţiei privind combaterea consumului nociv de alcool şi să recomande posturilor de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea a 3 spoturi video în limbile română şi rusă, în orele de maximă audienţă.
Reieşind din importanţa siguranţei pe internet, şi, în special, a copiilor, impusă de nivelul de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale, membrii CCA au decis să recomande radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să difuzeze spotul social de susţinere a campaniei sociale dedicate promovării siguranţei online, securităţii informaţiei şi creşterii nivelului de conştientizare a populaţiei asupra ameninţărilor din mediul online, iniţiată de Centrul pentru combaterea crimelor informatice.
Recomandarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului a obţinut-o şi campania socială promovată de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova „Protejează-ţi datele cu caracter personal”, în contextul dezvoltării sistemelor de comunicaţii şi de informare, a creşterii numărului impunător de sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal colectate pentru diferite scopuri, a gradului ridicat de dezvoltare a reţelelor de socializare şi a altor forme de comunicare în spaţiul virtual.

CCA a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2015. Acesta va fi publicat pe pagina web a instituţiei.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul