CCA și instituțiile de resort, pentru implementarea și dezvoltarea televiziunii digitale

Vin ,Decembrie 22, 2017 - 15:36

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat, pe data de 21 decembrie 2017, o întâlnire-dezbateri cu participarea membrilor CCA, Artur Cozma, Olga Guțuțui, Veronica Cojocaru și Olga Barbălată, a angajaților CCA, a reprezentanților ÎS „Radiocomunicații” și Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și  radiodifuzorii deținători de licențe pentru Multiplexul A.

Această întâlnire derivă din solicitările radiodifuzorilor „TV 8”, „N 4”, Agro TV Moldova”, „Canal Regional”, „Accent TV” și „Jurnal TV” către CCA pentru acordarea unui termen suplimentar de implementare a proiectului pentru Multiplexul A cu acoperire națională și acces necondiționat. Consiliul, ținând cont de realitățile economice concrete din societate și pentru a nu exista pericolul ca telespectatorii să fie privați de anumite voci importante în mediul mediatic audiovizual din Republica Moldova, a acordat respectivelor posturi de televiziune un termen suplimentar, până la 30 noiembrie 2017, pentru a începe emisia serviciilor de programe prin Multiplexul A.

Impacientați de situația creată și dat fiind faptul că acest termen de intrare în legalitate a expirat, iar respectivii radiodifuzori nu vor mai putea solicita un nou termen pentru a fi incluși în Multiplexul A, CCA a adunat la aceeași masă de discuție reprezentanții posturilor TV și ai instituțiilor de resort pentru a aborda întreg spectrul de probleme cu referire la tranziția de la emisia analogică terestră la emisia digitală terestră.

Membrul CCA, Artur Cozma, a menționat că în cadrul seminarelor zonale desfășurate de CCA, radiodifuzorii deținători de licență prin Multiplexul A au invocat problemele financiare cu care se confruntă pentru a-și lansa activitatea prin MuxA. Respectiv, o astfel de ședință comună este necesară și binevenită atât pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care are angajamente de a suplini cele 15 sloturi cu content național, cât și pentru instituțiile statului, care au construit Multiplexul, și radiodifuzorii care dețin licențe digitale, care au obligația de emite serviciile de programe prin MuxA. Totodată, dl Cozma a anunțat că Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat un proiect de lege prin care propune amânarea termenului de încheiere a tranziției la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova de la data de 31 decembrie 2017 până la 01 martie 2020. CCA mizează pe faptul că părțile dialogului vor găsi soluții viabile întru depășirea problemelor cu care se confruntă radiodifuzorii în procesul de tranziție la TV digitală, dar și ÎS Radiocomunicații în activitatea curentă a MuxA.

Mihail Iacob, director general al Întreprinderii de Stat „Radiocomunicații”, a declarat că, în calitate de agent economic, ÎS Radiocomunicații și-a îndeplinit obligațiunile, a construit și lansat Multiplexul A, care în prezent are o acoperire de 80 la sută din teritoriul Republicii Moldova, iar pentru luna martie-aprilie 2018, acoperirea va constitui 95 la sută. Ca răspuns la solicitările CCA și a radiodifuzorilor cu privire la diminuarea tarifelor de furnizare prin MUX A, dl Iacob a declarat că, din cauza investițiilor mari la crearea primului multiplex național, acestea nu pot fi micșorate, ele sunt diferențiate în funcție de numărul de sloturi utilizate în multiplex. De asemenea, ÎS Radiocomunicații dorește o claritate în acest sens: câți radiodifuzori au posibilități financiare pentru a-și difuza serviciile de programe prin MuxA și care ar fi termenul pentru lansarea în Multiplex.

Sergiu Bocancea, reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, a anunțat că există un proiect de lege propus Guvernului pentru a identifica bani în buget pentru a asigura cu set-top-box-uri familiile socialmente vulnerabile.

La rândul său, radiodifuzorii deținători de licențe audiovizuale au anunțat că activarea în Multiplex este un lucru necesar, doar că în momentul de față se confruntă cu o situație economică precară, suportă cheltuieli suplimentare, atât pentru rețeaua analogică, cât și pentru rețeaua digitală, și că până în prezent Guvernul nu a identificat bani în bugetul de stat pentru anul 2017 în vederea asigurării familiilor defavorizate cu dispozitive speciale de convertire a semnalului digital pentru televizoarele de generație veche, drept care nu este cunoscută acoperirea și posibilitățile telespectatorilor de a fi vizualizați în regim digital. Totodată, nu este cunoscut indicele de rating, care este unul foarte important în contractarea serviciilor de publicitate. Un alt impediment în difuzarea serviciilor de programe prin MuxA sunt tarifele, care, la moment, se cifrează la 5.600 de euro lunar.

Reprezentantul ÎS Radiocomunicații a specificat că, din punct de vedere tehnologic, există posibilități de a retransmite 28 de programe prin sistemul SD, în cazul identificării a 28 de radiodifuzori, ceea ce ar putea micșora tarifele de difuzare, iar prin sistemul HD – 10 programe. O altă soluție ar fi lansarea Multiplexului B, pentru care tarifele ar fi mai mici.

Pentru a nu lipsi publicul de programele TV, recepționate în format analog, și a nu diminua pluralismul și diversitatea audiovizualului autohton, membrul CCA, Artur Cozma, a îndemnat radiodifuzorii și reprezentantul ÎS Radiocomunicații să negocieze, în calitate de agenți economici, pentru a găsi un consens pentru o colaborare reciproc avantajoasă, iar beneficiarul final – populația Republicii Moldova, să beneficieze de încă o sursă de informare autohtonă.

În urma discuțiilor purtate, ÎS Radiocomunicații și radiodifuzorii au ajuns la un consens, urmând ca la sfârșitul lunii ianuarie 2018 ambele părți să decidă de comun acord cu privire la începere activității deținătorilor de licență digitale prin Multiplexul A.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul