CCA ŞI-A EXPRIMAT POZIŢIA ASUPRA INIŢIATIVEI LEGISLATIVE DE AMENDARE A CODULUI AUDIOVIZUALULUI

Vin ,Aprilie 03, 2015 - 15:51

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 3 aprilie 2015, în şedinţă publică.

CCA şi-a expus poziţia asupra iniţiativei legislative de amendare a Codului audiovizualului. În acest sens, Consiliul a punctat două aspecte: primul ţine de felul în care a fost propus acest proiect de operare a modificărilor la Codul audiovizualului şi al doilea vizează conţinutul acestor modificări.

Astfel, s-a constatat că modalitatea de modificare a legislaţiei audiovizuale a fost una absolut netransparentă,  care contravine standardelor democratice europene.

Membrii CCA şi-au exprimat speranţa că proiectul va fi discutat în dezbateri publice, aşa cum s-a promis ulterior şi că va fi solicitat şi avizul Consiliului asupra propunerilor făcute.  De asemenea, ei au insistat asupra necesităţii derulării acestor discuţii publice într-un termen cât mai restrâns, fără tergiversări.

Membrii Consiliului s-au arătat alarmaţi de încercarea de a limita libertatea de exprimare în Republica Moldova şi s-au pronunţat categoric pentru eliminarea art. 6' şi 7  alin. (4) şi (5) din iniţiativă legislativă.

În acelaşi timp, membrii CCA au evidenţiat necesitatea creării unor instrumente legislative pentru a limita transmiterea/retransmiterea informaţiilor cu caracter propagandistic şi a asigura securitatea spaţiului informaţional. Totodată, ei au salutat excluderea literei k) de la art. 2 din cod, care defineşte produsul propriu drept „produs procurat”, întrucât aceasta este una dintre soluţiile problemei produsului autohton. Oportună este şi propunerea de a elimina principiul gradualităţii la aplicarea sancţiunilor.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului se va pronunţa punctual asupra celorlalte aspecte din proiect într-un aviz conform procedurii de modificare a actelor legislative. 

În cadrul şedinţei, CCA a aprobat şi un set de propuneri la domeniul comunicaţiei audiovizuale, formulate în baza întrebărilor şi propunerilor enunţate de legislatori pe marginea rapoartelor de activitate ale CCA pentru anii 2013 şi 2014, care va fi remis Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.        

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a respins demersul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova prin care solicită CCA ”includerea reprezentanţilor PSRM în emisiunile televizate” ale postul de televiziune „Moldova1”. În condiţiile în care radiodifuzorul public a prezentat informaţia detaliată cu privire la accesul reprezentanţilor acestei formaţiuni în emisiunile radio şi TV, membrii CCA au calificat solicitarea PSRM drept ingerinţă în politica editorială a radiodifuzorului public.

De asemenea, CCA a respins cererea prealabilă a ÎCS „PRO Digital” SRL prin care a solicitat anularea sancţiunii aplicate prin Decizia  CCA  nr. 2/5 din 10 februarie 2015, pentru difuzarea materialului video „Răzbunare cruntă din partea fostului iubit. Un bărbat din România şi-a filmat iubita, o profesoară din raionul Ungheni, în timp ce făcea sex oral”, produs de către postul de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat suportul la mediatizarea spotului social „Neglijenţa provoacă delincvenţă!” la posturile de televiziune şi radio aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, în perioada 23 martie – 30 iunie 2015. Spotul social are drept scop responsabilizarea societăţii în vederea implicării comunitare în prevenirea delincvenţei juvenile şi a comportamentului deviant al copiilor, acţiune realizată cu suportul Ambasadei Finlandei la Bucureşti, în cadrul proiectului Institutului de Reforme Penale „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul