CCA A FĂCUT BILANŢUL CONCURSULUI DE SUPLINIRE A FUNCŢIILOR DE MEMBRU CO AL IPNA COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”

Lun ,Octombrie 17, 2016 - 15:55

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 17 octombrie 2016, într-o nouă şedinţă publică, în cadrul căreia a făcut bilanţul Concursului de suplinire a trei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia 23/131 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 306-313 (5739-5746)).

La concurs s-au înscris 9 persoane: Alexandru Vasilachi, Marcel Drăgan, Veaceslav Vlad, Alexandru Grosu, Larisa Călugăru, Gheorghe Ciobanu, Alexandru Verşinin (Popovici), Ștefan Secăreanu şi Dumitru Crudu. Este de menționat că dl Alexandru Verşinin (Popovici) a informat CCA despre imposibilitatea de a participa la ședință.

În urma deliberărilor publice și în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului, CCA a selectat 6 candidaţi pentru cele 3 funcții vacante de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: I. Larisa Călugăru şi Marcel Drăgan; II. Veaceslav Vlad şi Dumitru Crudu; III. Alexandru Vasilachi şi Ștefan Secăreanu, pe care îi va înainta Parlamentului Republicii Moldova.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale, la solicitarea Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, a recomandat posturilor de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, în perioada noiembrie 2016 – decembrie 2017, a campaniei sociale din cadrul proiectului „Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă din Republica Moldova” (REPEMOL) – 32 de spoturi video (în limbile română și rusă), susţinută de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. Campania socială are scopul de a informa adulţii despre pericolul accidentelor cu implicarea copiilor şi modul de prevenire a acestora.

CCA a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2016. Acesta va fi publicat pe pagina web a instituției.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina electronică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul