CCA A EXAMINAT RAPORTUL PRIVIND RESPECTAREA REGULAMENTULUI DE REFLECTARE A CAMPANIEI ELECTORALE LA ALEGERILE PARLAMENTARE

Vin ,Noiembrie 07, 2014 - 15:22

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 7 noiembrie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizual a  examinat Raportul privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”,  „Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova”, pentru perioada 20-29 octombrie  şi a sesizărilor privind reflectarea campaniei electorale, întocmit de Direcţia Monitorizare TV/Radio.

Datele raportului au atestat că, în perioada 20 octombrie – 29 octombrie 2014, posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat, în cadrul principalelor buletine de ştiri, 695 de materiale în cadrul cărora au fost reflectaţi subiecţi politici. În total au fost mediatizaţi 22 de concurenţi electorali. Partidele de guvernământ au obţinut 26,8% timp de emisie, iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 26,7%.

Dintre toţi subiecţii politici mediatizaţi de cele 13 posturi de televiziune, reprezentanţii Guvernului au avut cea mai mare pondere de reflectare în ştiri (10506 sec.), fiind urmaţi de partidele politice PDM (6479 sec.), PLDM (3395 sec.), PCRM (3363 sec.), PLR (1874 sec.), PPP (1796 sec.), PSRM (1652 sec.), PPRM (1316 sec.), MPA (1298 sec.), PL (966 sec.), CI (344 sec.), PPCD (338 sec.), PAD (181 sec.), PCR (172 sec.), MSPR (105 sec.), PNL (95 sec.), PVE (88 sec.), PPR (45 sec.), PPM (31 sec.), PFP (26 sec.), PPDA (24 sec.), BEAMUV (19 sec.)  şi PPNŢ (9 sec.).

Cel mai mediatizat actor politic a fost Iurie Leancă, în calitatea sa de prim-ministru al Republicii Moldova şi concurent electoral – 3 073 sec., după care urmează liderul PLDM, V. Filat – cu 2137 sec. D. Chirtoacă a obţinut – 2031 sec., fiind  mediatizat atît ca primar de Chişinău, cît şi ca membru de partid PL; V. Voronin a fost reflectat în volum de 1446 sec., R. Usatîi – 1327 sec., iar M. Lupu  a acumulat 1268 sec. Datorită funcţiei pe care o deţine şi calităţii sale de concurent electoral, I. Corman a obţinut 1046 sec., urmat de V. Plahotniuc, cu 885 sec. Liderul MPA, S. Mocanu, a avut o pondere de 764 sec., I. Dodon – 727  sec. Preşedintele Republicii Moldova a obţinut, în perioada supusă monitorizării, 101 sec.

În cadrul discuţiilor pe marginea raportului, membrii CCA au evidenţiat faptul că postul public de televiziune ”Moldova 1” a reuşit să cuprindă întreg eşichierul politic şi să ofere timp de emisie pentru 18 partide. Și postul de televiziune ”PRO TV CHIȘINĂU” a respectat principiul imparţialităţii şi echilibrului politic în ştiri.

Totodată, membrii CCA s-au arătat îngrijoraţi de situaţia alarmantă de la celelalte posturi TV supuse monitorizării. Astfel, radiodifuzorii ”Prime”, ”Publika TV”, ”Canal 2” şi ”Canal 3” au favorizat vădit Partidul Democrat din Moldova,  precum şi liderul acestuia – M. Lupu, iar   posturile ”TV 7”, ”N 4” şi ”Euro TV”, au promovat şi evidenţiat Partidul Liberat Democrat din Moldova şi liderul acestuia, V. Filat.

În cazul postului de televiziune ”Jurnal TV”, raportul atestă dezechilibru între timpul de antenă indirect, în care sunt prezentate opinii şi comentarii la adresa  partidelor PDM, PLDM, şi absenţa poziţiei acestora exprimată în timpi direcţi.

Postul de televiziune ”Accent TV” a favorizat Partidul Politic „PATRIA” şi pe liderul acestuia R. Usatâi, iar postul TV ”Ren Moldova” a mediatizat cu prioritate Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

Raportul a evidenţiat o problemă majoră ce ţine de ponderea mică a prezenţei femeilor în spaţiul mediatic. Membrii CCA au făcut un apel şi o recomandare editorilor şi jurnaliştilor să ţină cont de necesitatea de a promova şi de a asigura accesul femeilor în viaţa politică.  

Pentru derogările de la Regulamentul privind  reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, constatate în urma examinării raportului de monitorizare, CCA a aplicat avertizare publică posturilor de televiziune: „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Euro TV” şi ”Ren Moldova”.  

În cadrul şedinţei, CCA a sancţionat cu avertizare publică 12 radiodifuzori care nu au prezentat rapoartele de monitorizare privind volumul de publicitate electorală, dintre care 9 posturi TV: „TV 6 Bălţi”, „Eni Ai”, „Art-TV”, „Inter TV”, „Alt TV”, „Moldova Sport”, „Canal Regional”, „TV Bizim Dalgamiz”, „Bizim Aidinic”, şi 3 posturi de radio: „Budgeac FM”, „Art FM” şi „Radio Pro Mingir”.  

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi-a anunţat suportul şi sprijinul la mediatizarea în spaţiul audiovizual a spotului social dedicat liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi în patru ţări non-UE: Norvegia, Islanda, Elveţia şi Liechtenstein, susţinut de Delegaţia Uniunii Europene la Chişinău. Spotul vizează informarea cetăţenilor despre posibilitatea şi beneficiile liberei circulaţii în spaţiul UE.

Recomandarea CCA a vizat şi alte două spoturi sociale: „Neglijenţa provoacă delincvenţa”, acţiune realizată cu suportul Ambasadei Finlandei la Bucureşti în vederea responsabilizării societăţii şi implicării comunitare în prevenirea delincvenţei juvenile şi a comportamentului deviant al copiilor, şi „Fii mîndru că eşti voluntar!” acţiune ce îşi propune recunoaşterea publică a muncii şi meritelor voluntarilor din ţară, sprijinită de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

Spot 1 Spot 2 Spot 3.1 Spot3.2

 

 

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul