CCA a desfășurat prima rundă de consultări publice privind selectarea unei companii de măsurare a audienței

Mar ,Martie 06, 2018 - 10:46

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat, pe data de 05 martie 2018, prima rundă de consultări publice pe marginea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență.

La consultări au fost invitați 16  radiodifuzori: Canal 2, Canal 3, CTC Mega, Jurnal TV, Domashniy Familia, Moldova-1, Moldova-2, N4, NTV Moldova, Prime, Pro TV Chișinău, Publika TV, Ren TV Moldova, RTR Moldova, THT Exclusiv TV și TV 8. Curs solicitării CCA au dat 5 radiodifuzori: IPNA „Teleradio-Moldova”, GMG, TV 8, Pro TV Chișinău și CTC Mega. La eveniment au participat președintele și membrii CCA.

În debutul sesiunii, membrul CCA, Veronica Cojocaru, a familiarizat audiența cu prevederile Regulamentului, menționând că la elaborarea acestuia a fost studiată piața locală, experiența internațională în acest domeniu și, la moment, radiodifuzorilor participanți le-a fost prezentată o variantă îmbunătățită a regulamentului.

Președintele CCA, Dragoș Vicol, a precizat că proiectul Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență, în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional, a fost propus spre consultări publice. Până pe data de 01 martie 2018, la CCA au parvenit propuneri și recomandări din partea unor organizații și instituții interesate. Respectiv, la această primă întâlnire, CCA a prezentat un regulament care a suportat anumite intervenții benefice, urmare a sugestiilor venite până la această oră, care vine în ajutorul radiodifuzorilor, caselor de vânzări, agențiilor de publicitate, beneficiarilor, astfel încât acest proces de elaborare și definitivare a regulamentului să decurgă într-o manieră transparentă, iar la final să existe garanția de a selecta o companie credibilă care va măsura cotele de audiență.

Scopul acestei runde de audieri și consultări publice este de a vedea care sunt viziunile radiodifuzorilor asupra regulamentului. Astfel, în cadrul unui dialog constructiv, au fost discutate punctual prevederile regulamentului, o atenție sporită fiind acordată propunerilor și întrebărilor venite din partea radiodifuzorilor.

Au fost înregistrate propunerile expuse de radiodifuzori, acestea urmând a fi analizate și discutate și cu ceilalți jucători/beneficiari ai pieței publicitare, care vor fi invitați la următoarele runde de audieri publice.

De menționat că la 12 martie 2018, ora 9:00 a fost fixată următoarea rundă de consultări publice, la care urmează să participe casele de vânzări și agențiile de publicitate, care vor avea posibilitatea să-și expună viziunea cu privire la proiectul Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul