CCA A DESFĂȘURAT CEA DE A TREIA RUNDĂ DE CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND SELECTAREA UNEI COMPANII DE MĂSURARE A AUDIENȚEI

Mar ,Martie 20, 2018 - 12:05

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat, pe data de 19 martie 2018, a treia rundă de consultări publice pe marginea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență, cu participarea societății civile și a radiodifuzorilor care nu au beneficiat de serviciile unui măsurător de audiență.

Președintele CCA, Dragoș Vicol, în debutul ședinței, a reiterat faptul că CCA are obligativitatea, în conformitate cu articolul 661 din Cod, în calitate de organ care reglementează domeniul audiovizualului, să asigure elaborarea și intrarea în vigoare a unui regulament care să faciliteze alegerea unui măsurător de audiență care să corespundă bunelor practici internaționale. În acest sens, CCA a desfășurat deja două runde de consultări cu participarea radiodifuzorilor care beneficiază în prezent de serviciile unui măsurător de audiență, a caselor de vânzări și a agențiilor de publicitate, pentru a vedea viziunea lor asupra proiectului Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență. În  definitiv, CCA își propune ca procesul de elaborare și definitivare a regulamentului să decurgă într-o manieră transparentă, astfel încât acesta să beneficieze de încrederea tuturor jucătorilor la acest proces.

Membrul CCA, Veronica Cojocaru, a menționat că la elaborarea Regulamentului a fost studiată piața locală și experiența internațională în acest domeniu, în special piața din România, ea fiind mai relevantă și mai specifică realităților noastre. De asemenea, a mai precizat că la fiecare rundă de consultări, Consiliul vine cu o variantă îmbunătățită a Regulamentului, mulțumind dlui Ion Bunduchi, director APEL, prezent le consultări, pentru propunerile făcute, care sunt cu adevărat obiective și care, în mare parte, se regăsesc în regulamentul propus pentru a treia rundă de consultări.

Ion Bunduchi, director APEL, la rândul său, a mulțumit pentru invitație și a remarcat necesitatea și utilitatea acestor întâlniri și consultări, pentru că este, de fapt, o experiență nouă pentru Republica Moldova și, în final, să fie aprobat un document care să stea la baza atingerii scopului, or, scopul final este să avem un măsurător de audiență credibil.

Următoarea rundă de consultări publice, cea de a patra, va avea loc pe data de 26 martie 2018, ora 09:00 (etaj II, str. Vlaicu Pârcălab, 46), la care urmează să participe furnizorii de publicitate, pentru a-și expune viziunea asupra proiectului Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență.

Aceste consultări publice au drept scop definitivarea Regulamentului, care în varianta sa finală urmează să corespundă standardelor și uzanțelor internaționale pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență pe piața audiovizuală din Republica Moldova.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul